Arsacal
button
button
button
button


Feest in de Engelse gemeenschap van Bergen-Alkmaar

Eerste heilige communie en vormsel

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 9 juni 2019 - 134 woorden
een Pools kind in haar eerste communiekleding
een Pools kind in haar eerste communiekleding
de zusters die betrokken waren in de voorbereiding
de zusters die betrokken waren in de voorbereiding
de kerk van Bergen
de kerk van Bergen

Zater­dag­mid­dag was ik in Bergen om het heilig Vormsel toe te dienen aan veer­tien jongens en meisjes van de Engelse ge­meen­schap. Daar­naast deden negen kin­de­ren hun eerste heilige communie.

Pater Tristan Pérez IVE is verant­woor­de­lijk voor deze Engels­ta­lige ge­meen­schap. De kin­de­ren uit deze ge­meen­schap komen uit allerlei lan­den van de Europese Ge­meen­schap: Spanje, Italië, Frank­rijk, Duits­land, Litouwen, Slovenië, Polen enzo­voorts. We kon­den wer­ke­lijk zeggen dat het Pinkster­won­der zich opnieuw vol­trok in de Petrus en Paulus­kerk van Bergen. De blauwe zusters (van het Mens­ge­wor­den Woord) waren betrokken in de voor­be­rei­ding, maar ook andere cate­chisten.

Het was een fees­te­lij­ke vie­ring en een mooi begin van het Pinkster­feest.

Van harte fe­li­ci­te­ren we de vor­me­lin­gen en wensen hen van harte Gods zegen toe voor hun ver­dere levensweg. Dat de heilige Geest die mag lei­den!

Terug