Arsacal
button
button
button


44 Vormelingen bij El Shaddai Amsterdam

Prachtig Pinksterfeest in Vredeskerk

nieuws - gepubliceerd: zondag, 9 juni 2019
44 Vormelingen bij El Shaddai Amsterdam
44 Vormelingen bij El Shaddai Amsterdam
44 Vormelingen bij El Shaddai Amsterdam
(foto: M. Pimentel)

Zondag­mid­dag 9 juni, hoog­feest van Pinksteren, hebben 44 jongeren in een feestelijke viering het heilig vormsel ontvangen in de Vredes­kerk in Amsterdam.

Van de 44 vormelingen waren er 39 van de El Shaddai gemeen­schap, een charismatische katholieke Filippijnse gemeen­schap die op zondag altijd de Mis viert in deze aan Maria toegewijde kerk. De viering begon om 14.00 uur. Pastoor Ruben Torres, pater Sedfrey Nebres SVD en nog twee andere Filippijnse priesters con­ce­le­breerden.

Vlak voor de eerste lezing werden het vuur in zeven schalen ontstoken als teken van de zeven gaven van de heilige Geest. En zoals het bij onszelf gaat met die zeven gaven: in sommige schalen vlamde het vuur niet zo onmiddellijk op, het had even tijd nodig, zoals in ons eigen leven de zeven gaven van de Geest ook niet altijd direct opvlammen. We hebben tijd nodig om ze te ontwikkelen. En natuurlijk gingen de vlammen na verloop van tijd uit: dat maakte ons duidelijk dat het vuur van de gaven van de Geest alleen brandend blijft als we zorgen voor nieuwe brandstof, dat wil zeggen: we moeten zoeken wat ons helpt om dat vuur brandend te houden en het te voeden.

De 44 vormelingen waren allen wat ouder, zo’n veertien, vijftien jaar of ouder. Er waren ook een zestal kan­di­da­ten bij die afkomstig waren uit de parochie van Onze Lieve Vrouw Koningin van de Vrede.

Alles bijeen was het een feestelijke viering, met veel gelovigen. De vormelingen zongen aan het eind van de viering nog een eigen vormsellied (zie foto) en na de Mis was er nog volop gelegenheid voor ontmoeting.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug