Arsacal
button
button
button


Aanbidding voor jongeren in Heiloo

Hoe kun je christen zijn in deze tijd?

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 21 juni 2019

Vrijdag 21 juni was ik 's avonds in Heiloo voor "Meet and greet the Lord", een jongeren­pro­gramma met maandelijkse aanbiddings­bij­een­komsten, waar een groeiend aantal jongeren aan deelneemt. Dit keer was de aanbidding buiten: "under the stars" met mede­wer­king van een zangers uit Canada.

Jezelf over­win­nen

Met de jongeren heb ik gesproken over het gestalte geven van het christen zijn in het leven van iedere dag. Het begint met trouw te zijn in de dingen die bij je leven horen: je plicht van staat: school, werk, kerk. Jezelf over­win­nen en offers brengen zijn heel vormend voor onze persoon. Elke keer dat we zo'n stap zetten, bouwen we aan onze christelijke persoon.

Erop uitgaan...

Daar hoort ook bij dat we proberen uit onze 'comfortzone' te gaan, met name om de naasten lief te hebben: door bijv. iemand te gaan bezoeken die oud is of alleen of het moeilijk heeft. Als je daarin iets moet over­win­nen, maakt dat die stap alleen maar mooier en waardevoller.

Verleidingen

In de strijd tegen verleidingen moeten we proberen sterkt te zijn; als we meer op de verleiding zijn ingegaan, wordt het moeilijker om die te weerstaan. Hoe eerder en krachtiger ons 'nee' is, hoe beter het is. Maar natuurlijk zullen we ook vallen, gaan er dingen fout. Dat moet ons niet moedeloos maken. Belangrijk is op te staan, vergeving te vragen - we hebben daarvoor een mooi sacrament - en verder te gaan. Moedeloze gedachten komen nooit van God.

Je eigen geloof en het contact met vrienden

Het is duidelijk dat de jongeren het niet gemakkelijk hebben wanneer zij over hun geloof spreken en daarvoor uitkomen. De werkelijkheid om hen heen staat er vaak ver van af. Met name op het gebied van de seksua­li­teit is er veel onbegrip en afwijzing van wat de katholieke kerk daarover leert, hoewel zelfs niet gelovige mensen de grote lijnen daarvan wel kennen. Veel mensen weten niets van het katholieke geloof, behalve de seksuele moraal die zij afwijzen! Dat is erg jammer. Het helpt vaak niet om veel te redeneren en te discussiëren, beter is het om iemand in de gelegenheid te stellen om te ervaren wat het geloof betekent door bij­voor­beeld een inspirerend katholiek gebeuren te bezoeken. De ervaring is sterker dan de redenering. En het geloof komt er uit­ein­de­lijk ook op neer dat we het menselijk redeneren niet het laatste woord geven.

Terug