Arsacal
button
button
button


Vormsel in de Missio ad Gentes van Almere

nieuws - gepubliceerd: zondag, 23 juni 2019

Zaterdag­avond 23 juni heb ik in de Missio ad Gentes van Almere het heilig vormsel gevierd van drie vormelingen. Het was tegelijk een gelegenheid om deze gemeen­schap te bezoeken waarvan de Missiegezinnen een belangrijke kern vormen. Wie zijn zijn?

De Missiegezinnen zijn met een zending van de kerk naar Nederland gekomen om hier onder meer missio­nair te zijn. Zij hebben gewone banen en gewone gezinnen, maar komen samen voor gebed, geven dit gebed in hun gezin gestalte en geven in de gewone contacten die zij met andere mensen hebben blijk van hun geloof. Waar zij een openheid vinden zullen zij mensen uit­no­di­gen voor een catechese en om een gemeenchapo te vormen.

Het was een vreugdevolle viering waarbij ook Maciej Gradzki con­ce­le­breerde, een van de nieuwe priesters, die afkomstig is uit een van de Missiegezinnen die in Almere wonen. Ook de verant­woor­de­lijke priester Michi Costa con­ce­le­breerde. De kleine kinderen waren actief betrokken en wisten al veel te vertellen over hun geloof en de catechese die ze hebben gehad. De vormelingen leidden de drie lezingen van Sacramentsdag in met een eigen verwoording over de betekenis van die lezingen.

Van harte feliciteren we deze vormelingen! Moge de heilige Geest hen altijd blijven begleiden op hun weg door het leven.

Terug