Arsacal
button
button
button


Jongerenplatform sluit seizoen af

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 27 juni 2019

Het jongeren­plat­form van het bisdom Haarlem-Amsterdam is een groep die zich samen met jongeren­wer­ker Carolien Hoogenboom inzet voor geloofsverdieping en ac­ti­vi­teiten voor jongeren. Tegen de zomer nemen er meestal wel een paar jongeren afscheid van het platform en dat was nu zelfs voor de meesten het geval. Dat afscheid hebben we woensdag 26 juni gezellig gevierd.

Na de zomer verwachten we ver­schil­lende nieuwe leden, maar op deze avond namen Nico, Renske, Elise en Gérard afscheid. Zij hebben ver­schil­lende jaren deel uit gemaakt van het Platform. José Ramon neemt ook afscheid maar kon deze avond er niet bij zij. Om reden van studie of een missio­nair jaar in het buiten­land of andere ac­ti­vi­teiten zullen zij komend jaar geen deel meer uitmaken van het platform. We bedanken hen heel hartelijk voor alle inzet voor het jon­ge­ren­werk in ons bisdom. Het was top!

En natuurlijk nu alvast van harte welkom aan de nieuwe leden. Gelukkig gaat er wel wat 'expertise' mee nar het volgende jaar doordat een paar platform-leden blijven.

Terug