Arsacal
button
button
button
button


Jongerenplatform sluit seizoen af

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 27 juni 2019 - 169 woorden

Het jon­ge­ren­plat­form van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is een groep die zich samen met jon­ge­ren­wer­ker Carolien Hoogen­boom inzet voor geloofsver­die­ping en ac­ti­vi­teiten voor jon­ge­ren. Tegen de zomer nemen er meestal wel een paar jon­ge­ren afscheid van het platform en dat was nu zelfs voor de meesten het geval. Dat afscheid hebben we woens­dag 26 juni gezellig gevierd.

Na de zomer ver­wach­ten we ver­schil­lende nieuwe leden, maar op deze avond namen Nico, Renske, Elise en Gérard afscheid. Zij hebben ver­schil­lende jaren deel uit gemaakt van het Platform. José Ramon neemt ook afscheid maar kon deze avond er niet bij zij. Om reden van studie of een missio­nair jaar in het bui­ten­land of andere ac­ti­vi­teiten zullen zij komend jaar geen deel meer uitmaken van het platform. We bedanken hen heel harte­lijk voor alle inzet voor het jon­ge­ren­werk in ons bisdom. Het was top!

En na­tuur­lijk nu alvast van harte welkom aan de nieuwe leden. Gelukkig gaat er wel wat 'expertise' mee nar het volgende jaar doordat een paar platform-leden blijven.

Terug