Arsacal
button
button
button
button


Voor de seminaristen begint de vakantie

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 29 juni 2019 - 153 woorden

Zater­dag 29 juni waren de pries­ter­stu­denten in het bis­schops­huis om samen te eten en om de klim naar het licht te doen. Een gezellige afslui­ting van het studie­jaar, na een periode van exa­mens.

's Morgens had­den de se­mi­na­risten het Corrie ten Boomhuis in Haar­lem bezocht, het huis van een pro­tes­tantse vrouw die in de tweede wereld­oor­log verzetstrijdster was en Joodse onderduiker in huis nam. Zij werd zelf gevangen geno­men, maar overleefde die gevangen­schap en werkte vele jaren na de oorlog als zen­de­ling.

Anna had op het bisdom een heer­lijke, frisse maal­tijd bereid. Terwijl we een aperi­tiefje kregen, vernamen al enkele se­mi­na­risten de uit­slagen van hun exa­mens. Ik hoop dat ze de examen­pe­rio­de allen goed hebben doorstaan. Ook werd de nieuwe studiegids voor studie­jaar 2019-2020 uit­gereikt.

Van harte wens ik alle se­mi­na­risten een goede vakantie!

Ik hoop dat ze het nieuwe studie­jaar met een goed aantal nieuwe pries­ter­stu­denten zullen kunnen beginnen. Daar bid­den we voor!

Terug