Arsacal
button
button
button


Nationale bedevaart Martelaren van Gorcum feestelijk verlopen

Heiligdom vernieuwt zich...

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 6 juli 2019
altaarruimte met reliekschrijn en - rechts - 12e statie
altaarruimte met reliekschrijn en - rechts - 12e statie
de reliekschrijn (achtergrond: kardinaal Simonis)
de reliekschrijn (achtergrond: kardinaal Simonis)
H. Leonardus van Veghel, Eucharistische martelaar van Gorcum
H. Leonardus van Veghel, Eucharistische martelaar van Gorcum

De grote bede­vaarts­kerk in Brielle was weer meer dan gevuld voor de feestelijke Pontificale Eucha­ris­tie­viering ter ere van de Martelaren van Gorcum, met bisschop Van den Hende van Rotterdam. De gerestaureerde kruisweg werd in gebruik genomen en voorin de kerk schitterde de eveneens in oude glorie herstelde reliekschrijn.

Verbondenheid met bisdom Haarlem...

De verering van de martelaren van Gorcum maakt in het bijzonder deel uit van het oude, ongedeelde bisdom Haarlem. Zie hierover bijv. het artikel over mgr. Petrus Wilmer, bisschop van Haarlem dat verhaalt over de stichting van het heiligdom in Brielle, in het Nieuw Neder­landsch Biografisch Woordenboek, deel 2, kol 1544-1546 (ook op internet te raadplegen: referentie onderaan dit artikel)

Vanouds rustte een belangrijk deel van de relieken van de martelaren in de huiskapel van de Haarlemse bisschop. Dat deel is bij de opening van het seminarie in 2005 overgebracht naar De Tiltenberg. Een ander, derde deel is in Brussel achtergebleven, waarheen de relieken tijdens de woelingen van de reformatie in veiligheid waren gebracht. Ver­schil­lende parochies in ons bisdom zijn naar deze martelaren genoemd.

Landelijke ver­bondenheid

Maar ook andere delen van het land kennen een speciale ver­bondenheid met het heiligdom in Brielle, dat is opgericht op de plaats waar 19 martelaren op 9 juli 1572 hun leven gaven voor hun katholieke geloof, met name omwille van hun geloof in de heilige Eucha­ris­tie en hun ver­bondenheid met de paus. De negentien martelaren kwamen namelijk oor­spron­ke­lijk uit plaatsen verspreid over een groot deel van het land, met name Brabant (Heeze, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Veghel...) en Limburg (Weert), naast bij­voor­beeld Monster en Heinenoord. En natuurlijk is katholiek Gorcum bijzonder ver­bonden met deze martelaren omdat een groot deel uit het klooster in die gemeente kwam. Niet voor niets kwam het koor "ïntermezzo" dat de liturgische zang feestelijk verzorgde dit jaar uit Gorkum (Gorinchem).

Trouwens, nog een band met ons bisdom Haarlem-Amsterdam: het Martelaren van Gorcum-lied dat werd gezongen was van "onze" Ko Schuurmans en komt uit de parochie van de HH. Martelaren van Gorcum in Koog aan de Zaan.

Mooie, ingetogen viering...

Ik was dus blij aanwezig te kunnen zijn bij deze jaarlijkse viering. Ook mgr. Adrianus van Luyn sdb en kardinaal Adrianus Simonis, beide emeriti van Rotterdam, waren aanwezig, evenals een 25tal priesters, ver­schil­lende diakens, ridders van Malta en het heilig Graf en vele andere gelovigen. De Rotterdamse bisschop, mgr. Johannes van den Hende, preekte naar aanleiding van het evangelie van deze feestdag, waarin Jezus zijn leerlingen wijst op de komende vervolgingen: "Neemt u in acht voor de mensen". Dit moet ons brengen tot onderscheidings­ver­mogen en een duidelijk staan voor ons geloof, maar niet tot verschansing en afzondering. In verband met het Jaar van de Roeping dat in het bisdom Rotterdam wordt gevierd, nodigde de bisschop uit om open te staan voor roeping van Godswege, bij ons zelf en bij anderen.

Gerestaureerd!

De reliekschrijn die midden voor het altaar staat, trok dit jaar extra aandacht omdat die bij de Fa. Van Oyen in Kevelaer prachtig was opgeknapt en er weer als nieuw bijstond. Met de fraaie bloem­ver­siering maakte de schrijn de kerk bijzonder feestelijk.

Aan het einde van de Eucha­ris­tie zegende bisschop Van den Hende de twaalfde statie van de kruisweg die zich in de ommegang achter de bede­vaarts­kerk bevindt. De volledige kruisweg is namelijk in het afgelopen jaar gerestaureerd en werd op deze dag weer in gebruik genomen. Bis­schop­pen en priesters trokken langs de staties die door de Rotterdamse bisschop werden gezegend en bewierookt.

Het heiligdom ziet er nu fraaier uit dan - waar­schijn­lijk - in de afgelopen vijftig jaar. In de zomer­maanden is deze bede­vaart­plaats iedere middag geopend (13-17 ur) en het is dus beslist aanbevolen om er eens een kijkje te gaan nemen!

Cultuurblogger Marianne Visser Van Klaarwater schreef een mooi verslag van deze dag: 

https://www.cultuurblogger.nl/2019/07/11/bede­vaartsoord-brielle/  

Referentie KNAW:

http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/nnbw/#page=777&accessor=toc&source=2&accessor_href=http%3A%2F%2Fresources.huygens.knaw.nl%2Fretroboeken%2Fnnbw%2Ftoc%2Findex_html%3Fpage%3D0%26source%3D1%26id%3Dtoc


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug