Arsacal
button
button
button


Een bewuste stap...

Vormsel in Almere

nieuws - gepubliceerd: zondag, 7 juli 2019
met de vormelingen
met de vormelingen
Een bewuste stap...
De stoelen van de vormelingen en hun familie waren mooi versierd
De stoelen van de vormelingen en hun familie waren mooi versierd

De laatste vormsel­viering voor de zomerperiode was zaterdag­avond 6 juli in Almere, nog in het "oude", gedeelde kerk­ge­bouw, terwijl elders in Almere druk wordt gebouwd aan de kerk voor de toekomst. De zeventien vormelingen sloten een traject van drie jaar af en hebben de stap van het vormsel op hun geloofsweg heel bewust gezet.

De vormelingen zijn dus al een jaar of vijftien, zestien als ze in Almere het Vormsel ontvangen. Over iedere vormeling werd een getuigenis afgelegd die ging over hun groei in het geloof. Gastouders hadden de jongeren ontvangen en begeleid en natuurlijk was ook pastoor Sandor Koppers nauw betrokken. Tijdens de viering zong het jongerenkoor Luminoso inhoudvolle liederen en de Misgezangen. Eén van de acolieten in de Eucha­ris­tie­viering gaat eind augustus met The Missionary School beginnen. We wensen hem en alle vormelingen Gods bijzondere zegen toe. Dat de heilige Geest hen altijd mag blijven verlichten en openen voor Gods aanwezigheid!

De vormelingen - op één na - hadden toestemming gegeven voor publicatie van een groepsfoto. Die vindt U hiernaast, maar er was dus nog één vormeling meer.

De nieuwe kerk die elders in Almere op dit moment wordt gebouwd, moet volgend jaar mei klaar zijn. Op dit moment, zo vertelde de pastoor, worden de fundamenten gelegd. Niet onbelangrijk natuurlijk! Want het is met bijna alles zo - niet alleen als het over een gebouw gaat - dat het begint met een goed fundament! Dan kun je verder bouwen!

We hopen van harte en bidden dat het bouwproces en de overgang naar de nieuwe kerk voorspoedig mag verlopen!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug