Arsacal
button
button
button


The Missionary School is begonnen!

Met twaalf deelnemers

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 31 augustus 2019

Het eerste weekend van The Missionary School is begonnen in het Missio­nair centrum (Juliana­klooster) van het Diocesaan Heiligdom van O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo. Twaalf jongeren zijn dit tweejarig traject gestart van vorming op gebied van geloof, geestelijk leven en leider­schap en zullen een "start up" beginnen in ''en van de parochies.

Kennsimaking, ieders motiviatie en doel een mooi ervaringsverhaal van Harm Ruiter, waren onder meer de ingrediënten van deze eerste avond van het eerste weekend.

De eerste avond was ik erbij aanwezig voor een kleine inleiding ("pontificale peptalk" noemde de jongeren­wer­ker het) en de Eucha­ris­tie­vie­ring met een korte preek over de waakzaamheid van de vijf wijze (verstandige) maagden uit de parabel van Jezus: die waakzaamheid is de olie voor onze lampen die we zelf moeten we moeten meenemen: die olie is de inspiraite die we zelf zoeken en waarmee we ons voede om mde lamp van ons geloof brandend te houden. Die inspiratie is essentieel om bestand te kunnen zijn tegen alle verleidingen en bekoringen die ook op ons af komen.

Voor de inleiding hieronder heeft Matthijs Jansen - de jongeren­wer­ker die net voor de tweede keer vader is geworden: proficiat! - de ideeën geleverd. Ik heb deze inleiding zo niet gehouden, omdat ik zonder tekst heb gesproken, maar de gedachten zijn wel aan bod gekomen.

OPENING THE MISSIONARY SCHOOL

 

1.     Onze droom voor deze wereld? Welke plek voor de kerk in onze samenleving?

Wij denken aan een kerk die gastvrij is, betrokken is bij de samenleving en inspeelt op de behoefte van de ongelovige mensen uit haar omgeving. Dit kan zij doen zonder haar eigen bood­schap van het evangelie, traditie en Eucha­ris­tie los te laten.

Mijn hoop is dan ook dat jullie met de geloofsverdieping en de creatieve werk­vor­men uit de The Missionary School kunnen meewerken aan deze droom. Ik ga mij inzetten om jullie daar ook de ruimte voor te geven in onze gemeen­schappen van ons bisdom.

 

2.     The Missionary School: Creativiteitvan de Geest

Wij hebben de creativiteit van jongeren en de initiatieven die jullie nemen binnen de kaders van The Missionary School nodig. God wil dat we creatief zijn en nieuwe initiatieven nemen. De jongeren zijn daarvoor gemaakt en geroepen! Je mag Gods creativiteits in de schepping als voorbeeld nemen! Wees niet bang om te falen! The Missionary School is een proeftuin waarin je iets moois mag proberen, waarin je paden mag gaan bewandelen die nog niet bewandeld zijn, buiten de gebaande paden en de vaste structuren. Als het niet uitpakt zoals ze hadden gehoopt, dan leren we daar ook uit en groeien we als mens en als gelovigen. Laat je leiden door je geloof, je vertrouwen en overgave: Hij moet het leiden, Hij moet het geven! Don Bosco vroeg op een dag aan de directeur van de jeugdgevangenis om een middag op stap te mogen gaan met de gevangenen, zonder bewakers. Hij beloofde dat hij alle gevangenen weer terug zou brengen. Wat een waagstuk! Het lukte. Maar het ging hem niet om het kunstje, hij wilde die jongeren geven en hen laten zien dat ze daardoor tot veel meer in staat waren en veel beter waren dan iedereen dacht.

 

3.     Een voorbeeld van Groei

Groeien is mooi, maar kan ook lastig zijn. Denk maar aan de parabel die Jezus vertelt over tarwe en onkruid. Jezus zegt dan: heb geduld tot de tijd van de oogst. In Amsterdam zijn er jongens van 8 - 10 jaar die in het criminele drugscircuit terechtkomen en binnen een paar jaar uitgroeien tot pro­fes­sio­nele criminelen, maar dat kan ook anders gaan. Er is ook de parabel van het mosterdzaadje dat uitgroeit tot een prachtige boom, wijdvertakt. Hoe groei jij uit?

Iedereen wil groei, meer en hoger, maar welke groei wil jij en welke groei beoogt God voor ons, voor jou en voor onze Kerk? Zoek tijdens The Missionary School naar de groei die God voor jou in petto heeft. Stem je dromen, je plannen je wensen steeds op Hem af, in gebed, stilte of in gesprek met elkaar. Zijn plan kan soms anders, groter of mooier zijn dan jij dacht. Iedere mooie groei vraagt ook offers en volharding. Zoek in de resultaten van je startup niet alleen kwantiteit, maar ook kwaliteit, zoek naar ontmoeting, maar ook naar verdieping, Bouw bruggen met de ongelovige en laat je gelovige vrienden niet los. Trek er op uit, deel je per­soon­lijke geloofsverhaal, maar blijf je zelf ook voeden!

Groei kost tijd en die tijd willen we je graag geven. The Missionary School is misschien een nieuwe aanzet of start daarin, maar gaat daarna ook verder. Ik hoop dat wat er ook gebeurt tijdens The Missionary School, en of het na afloop is gelukt of niet, je door blijft zoeken naar wat God van je vraagt! Natuurlijk hoop ik ook dat de nieuwe initiatieven die jullie ontwikkelen vanuit The Missionary School of erna een mooie plek krijgen in onze kerk en nieuwe impact geven aan onze gemeen­schap van gelovigen. Geef ook jullie Start-ups tijd om uit te groeien. Het kan zijn dat er na dit jaar iets staat wat veel potentie heeft, maar ook nog meer tijd nodig heeft om te komen tot succes. Schrik dan niet, maar geef het de tijd!

 

4.     Ons eigen getuigenis

Mijn weg naar per­soon­lijk geloof is sterk getekend door de Eucha­ris­tie. Ik was misdienaar en ervoer bij de consecratie en de communie dat Jezus aanwezig was. Ik zou dus nooit pro­tes­tant kunnen worden. Dat was duidelijk een moment dat ik zelf de keuze maakte om mijn leven te bouwen op God en het geloof van de kerk. Ik heb later gemerkt dat ik hierin niet alleen sta: voor veel jongeren is bij­voor­beeld de avond van barm­har­tig­heid met de aanbidding en de biecht heel belangrijk. In de VS geeft - ik meen - 37 % van de nieuwe se­mi­na­risten aan dat ze tot geloof of tot hun roeping gekomen zijn door de aanbidding. Jij hebt vast je eigen verhaal.

Het is heel goed als je je eigen per­soon­lijke geloofs­ge­tui­genis mee neemt en erover durft te vertellen. Dat getuigenis is een krachtig middel om anderen mee te nemen in het geloof en hen open te maken voor het geloof.

Natuurlijk is geloof ook genade en die persoon moet er ergens aan toe zijn. Je faalt niet als je geen “succes” hebt. Je zaait een goed zaadje - en een per­soon­lijk getuigenis is een heel mooi zaadje - en soms draagt dat jaren later pas vrucht...

 

5.     Een leven zonder de TMS

Toen ik jong was, bestond er geen Missionary School. Ik droeg mijn geloof uit door erover te praten, vaak te discussiëren met anderen. Ik had wel een TMS kunnen gebruiken om iets meer te leren luisteren en in te gaan op vragen die mensen hebben. Dat leerde ik vooral in de tijd van mijn opleiding door supervisie­ge­sprekken en daarna door heel veel huisbezoeken te doen en een groep op te zetten met jongeren die op straat rondhingen en een gewone jongeren­groep.

Ik hoop en denk dat The Missionary school zal bijdragen en jullie zal vormen zodat jullie het vandaag de dag nog beter kunnen doen.

 

6.     Pleitbezorger

Ik ben geroepen om bisschop te zijn. Jullie kunnen jullie roeping ontdekken en meewerken aan die taak. Een kerk op bouwen kan een bisschop of de parochiepriester van jullie parochie niet alleen. Laten we het daarom samen doen!

Voor ons bisdom is dit een nieuw initiatief. Mocht je moeilijkheden op jullie pad vinden, laat het mij weten. Ik wil er zo veel mogelijk voor jullie zijn en waar mogelijk alles eraan doen om jullie plannen tot leven te laten komen in de kerk van Nederland. Ik heb natuurlijk veel taken maar The Missionary School is een uniek traject dat een bijzondere plaats heeft in de opbouw van de Kerk in ons bisdom en daarbuiten. Ik wil er graag alles aan doen om het tot een succes te brengen.

 

7.     Wees niet bang!

 

Toen Paus Johannes Paulus II op het balkon verscheen, voor de eerste keer als paus en de menigte hem toejuichte op het Sint Pieters­plein, waren zo ongeveer zijn eerste woorden: “Non abbiate paura” (Wees niet bang). Dat wil ik vandaag ook tegen jullie zeggen!

Toen hij uit Nederland terug kwam van zijn bezoek, was dat over de hele wereld op de TV geweest: mensen hadden hem bespot met zogenaamd grappige liedjes over “Popie Jopie”, een mevrouw die hem zou toespreken om hem welkom te heten had hem in plaats daarvan bekritiseerd, in Utrecht waren er rookbommen in de straat en in Den Bosch waren de straten bijna leeg, de politie had gewaarschuwd thuis te blijven omdat het gevaarlijk kon worden. Toen de paus in Rome terug kwam, stroomde het Vaticaan vol met jongeren die de paus kwamen troosten over deze reis. De paus nam het woord toen hij al die jongeren zag: “Na deze reis zal iedereen wel zeggen: was toch thuis gebleven, je had beter hier in Rome op de curie kunnen letten; dit heeft toch geen zin. Maar jullie hebben het antwoord al meebracht”. En toen las de paus met extra luide stem het spandoek voor dat de jongeren hadden meegebracht: “Wee mij, als ik het evangelie niet verkondig!”

Laat je niet ontmoedigen! Ga door! Ga ervoor!

8. Bedankt en Gods zegen!

Bedankt dat jullie je tijd willen steken in deze twee jaar The Missionary School. Jullie hebben ervoor gekozen om intensief tijd te steken in je geloof en je eigen talent. Wij noemen dit bij The Missionary School: ‘Leerling van Jezus zijn!’ Leerling zijn is tweeledig. Je verdiept je eigen geloof omdat je er zelf gelukkig van wordt, maar ook om de mensen om je heen te dienen en gelukkig te maken. Het eerste heb je nodig voor het tweede. Want wat je zelf niet hebt kun je ook niet geven! Bedankt dus dat jullie je tijd en enthousiasme, jullie inzet willen geven.

 In het proces merk je dat je over drempels moet gaan en je gaat ervaren dat niet iedereen dat (direct) kan. Het is niet de makkelijkste weg, maar wel een erg mooie! Je vindt een dieper geloof , ervaart een groter geluk en je krijgt de kans om de wereld echt te veranderen. Eerst de kleine wereld rondom jezelf en wie weet waar het eindigt.

 

Het wordt een uitdaging , soms zie je ineens het licht, een andere keer moet je door om verder te zoeken. Maar ik bid en hoop dat één ding tijdens dit gehele traject en de rest van je leven als een paal boven water blijft staan! Alles gaat voorbij, alles hier op deze wereld is tijdelijk, maar één ding blijft altijd bestaan en dat is de bron van alles, de bron van de Liefde, de God die is Vader, Zoon en Heilige Geest. Bouw je leven en alles wat je gaat doen in en rond The Missionary School op deze rots, dan mag je vertrouwen dat wat er ook gebeurt, de vruchten van jouw leven en de Start-ups die jullie gaan opzetten groter en mooier worden dan dat je zelf ooit had gedacht!

 

Ik bid voor jullie, moge Maria - we eren haar hier als Onze Lieve Vrouw ter Nood - jullie beschermen en genadig zijn; dank God voor de mooie gave die jij bent. Hij heeft je prachtig gemaakt. Moge dit vertrouwen en deze dank­baar­heid jullie sterken op de tocht die jullie gaan beginnen.

 

Heilige Paus Johannes Paulus II - Bid voor ons!

Terug