Arsacal
button
button
button


De kerk kan niet zonder de vrijwilligers

Vrijwilligers in Heiloo en in de Vredeskerk komen samen

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 21 september 2019

Zaterdag 21 september was ik 's morgens voor de Mis in Heiloo waar de besturen­cursus plaats vond; later op de dag was ik in de Vredes­kerk in Amsterdam waar een vrij­wil­lig­ersdag werd gevierd. De kerk kan niet zonder vrij­wil­lig­ers, vandaar heel hartelijke dank voor hun onmisbare inzet!

De cursus in Heiloo wordt al een heel aantal jaren gehouden en is voor de deelnemers een grote steun voor hun vrijwillig bestuurswerk in de kerk. Allerlei vragen komen aan bod op deze zaterdagen, vandaag waren dat bij­voor­beeld juridische aspecten en het vrij­wil­lig­ers beleid in de parochies en PCI's (Parochiële Caritasin­stel­lingen). De mensen die als vrij­wil­lig­er bestuurswerk doen in de kerk in besturen van parochies en PCI's zijn heel belangrijk; het is voor de pastoors en de parochie­besturen niet altijd gemakkelijk om goede en gekwalificeerde bestuurders te vinden, die hun tijd willen en kunnen geven.

Vele vrij­wil­lig­ers kwam ik tegen in de Vredes­kerk in Amsterdam. De kerk telt zo'n 150 vrij­wil­lig­ers en een groot deel was gekomen om samen de vrij­wil­lig­ersdag te vieren aan het begin van de vredesweek. We begonnen met de Eucha­ris­tie­vie­ring en omdat het op deze dag het feest is van de apostel en evangelist Matteüs met eigen lezingen, stond ik in de homilie daarbij stil. De Heer heeft mensen van heel ver­schil­lende achtergrond geroepen: een collaborateur met het Romeinse regime dat het land van Israël bezet hield (Matteüs), moest het zien te vinden met een man uit het verzet (Simon de zeloot). En zo waren er meer tegen­stel­lingen onder de groep van de leerlingen van Jezus. Maar de Heer keek niet naar het verleden van mensen, Hij nodigde uit om een nieuw begin te maken, door hen te roepen met een liefdevolle en uitverkiezende blik. Zo moeten wij zelf ook maar doen: de mensen die onze kerken binnen komen of die we ontmoeten, door erop uit te gaan, ver­wel­ko­men met hartelijke openheid, "liefdevol elkaar verdragend", uit­no­di­gendom de weg van Jezus te gaan en Hem voortaan te volgen...
En natuurlijk heb ik al deze geweldige vrij­wil­lig­ers van harte bedankt. Zonder hen z\ou het niet gaan...!

Terug