Arsacal
button
button
button


Op bezoek in de Jozefschool in Nederhorst den Berg

Week van het Katholiek Onderwijs

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 2 oktober 2019

Woensdag 2 oktober was ik te gast in de St. Jozef­school in Nederhorst den Berg, waar ik hartelijk werd ontvangen door diaken Wim Balk die in de parochie werkzaam is en door de leraren van de school. in groep zeven en acht heb ik les gegeven over de thema's van de Week van het Katholiek Onderwijs.

Bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs drs. Diederik Wienen vergezelde me bij dit mooie bezoek. Nadat we gelegenheid hadden gehad om samen met enkele leraren van de basis­school koffie en thee te drinken en van gedachten te wisselen.De Jozef­school is met zo'n 230 leerlingen de grootste van de drie basisscholen van Nederhorst. In Nederhorst zijn de hoogste groepen wat kleiner, de jongere groepen wat groter door de nieuwbouw die ter plaatse is gerealiseerd. Maar het ziet er naar uit dat dit leerlingental weer gaat dalen... Zo moet iedere school zich steeds weer instellen op veranderende omstandigheden.

De school heeft een goede band met de parochie. Enkele keren per jaar bezoeken de leerlingen te kerk voor een school­viering en diaken Wim Balk komt regelmatig op school.

Voor mij was het al weer even geleden dat ik les had gegeven op een basis­school, maar als pastoor was ik gewend iedere week godsdienstles te geven. Ik vond het in ieder geval leuk om weer even op school te zijn.

Terug