Arsacal
button
button
button
button


Bisdommedewerkers bewonderen de bisschopsstad

curie-uitje in Haarlem

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 4 oktober 2019 - 215 woorden

Vrij­dag­mid­dag 4 ok­to­ber vond het jaar­lijkse uitstapje van de bisdom mede­wer­kers plaats. Dat was dit jaar ge­con­cen­treerd op de bis­schops­stad Haar­lem. Het was een gezellig en ontspannen samen­zijn. Wat hebben zij gedaan?

De mid­dag begon op het bis­schops­huis bij de ka­the­draal. van­daaruit gingen de mede­wer­kers van de bis­schop­pe­lijke curie in groepjes de stad in onder lei­ding van een des­kun­dige gids. Ook ik heb me bij een van de groepjes aan­ge­slo­ten en zag in een leuke stads­wan­de­ling Haar­lem zoals ik het nog niet kende, met name in de ver­schil­lende hofjes - Haar­lem is een hofjes­stad - was ik nog nooit geweest. Het weer was niet gewel­dig, maar gelukkig hiel­den we het tij­dens het grootste deel van de tocht droog. Op de grote markt aan­ge­ko­men begon het flink te regenen, maar toen was het tijd om terug te gaan.

Na een gezellig samen­zijn in het bis­schops­huis kwam het volgende onder­deel: de klim naar het licht. Zoals meer dan 70.000 mensen voor hen beklommen de bisdom­me­de­werkers de torens van de ka­the­draal na een tocht door de koepel en over de gewelven van het majestueuze gebouw.

De mid­dag werd besloten met een heer­lijke buffet­maal­tijd en zo was er voor ie­der­een ruim­schoots gelegen­heid om elkaar eens op een andere manier te ont­moe­ten en te spreken.

 

Foto's hier­on­der: J.M. Smits-Van Schaik


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug