Arsacal
button
button
button


St. Bavofeest in kathedraal met bisschop Punt

mindfulness of christelijk geloof...?

nieuws - gepubliceerd: zondag, 6 oktober 2019
Versierde beeld van Sint Bavo
Versierde beeld van Sint Bavo
Koffie drinken na de Mis
Koffie drinken na de Mis
St. Bavofeest in kathedraal met bisschop Punt

Op 6 oktober hebben we het patroonsfeest van de kathedraal en de stad Haarlem gevierd in de kathedrale basiliek van Sint Bavo met het kathedrale koor. Bisschop Jozef Punt was hoofd­cele­brant. Eigenlijk zou het kapittel van Gent dit weekend te gast zijn, maar helaas...

Mindfulness

De bisschop nam in zijn homilie als uitgangspunt de vraag die de leerlingen in het evangelie van deze zondag aan de Heer stellen: "Geef ons meer geloof". Hij ging in op de betekenis van het christelijk geloof en het kerygma, de centrale bood­schap van Christus en onderstreepte dat dit geloof een gave is, niet een bereiken van een bepaalde bewustwording van gevoelens en ervaringen, zoals bij mindfulness gebeurt dat wortels heeft in Boeddhisme en New Age.

Geen kapittel

Bij de Eucha­ris­tie­viering con­ce­le­breerden plebaan Bart Putter, kanun­nik penitencier André van den Hout en ikzelf, terwijl Philip Weijers als diaken assis­teerde. Deze grote ‘bezetting’ kwam nog voort uit de gedachte dat bisschop en kapittel van Gent aanwezig zouden zijn. De demissio­naire bisschop van Gent, mgr. Luc van Looy, moest helaas opnieuw afzeggen. Wij speculeerden dat dit zo zou zijn omdat wellicht op deze dag de nieuwe bisschop van Gent zou worden bekend gemaakt, maar dat is toch nog niet gebeurd.

Vierne

Het kathedrale koor zong weer prachtig, dit keer onder meer een Messe Sollemnelle van Louis Vierne (1870-1937), de blinde organist en componist, die uit vijftig kandidaten werd gekozen tot organist titularis van de Notre Dame maar in zijn leven veel verdriet en tegenslag kende, wat je in zijn orgelcomposities soms kunt herkennen. 

Terug