Arsacal
button
button
button


Hartelijk bedankt!

nieuws - gepubliceerd: maandag, 7 oktober 2019
priesterwijding op 29 september 1979
priesterwijding op 29 september 1979

Graag wil ik iedereen zeer hartelijk bedanken voor de vele wensen, per­soon­lijke, schriftelijke of digitale felicitaties en cadeaus bij gelegenheid van de veertigste verjaardag van mijn priester­wij­ding op 29 september 1979. Ik ben de goede God dankbaar voor deze jaren en ik ben er verheugd over dat zoveel mensen hebben willen delen in deze dank­baar­heid.

Ik heb alle felicitaties goed gelezen en neem de intenties van allen mee in mijn gebed en heilige Mis. Door de grote hoeveelheid aan felicitaties - waar ik dus heel blij mee ben - is het mij niet mogelijk om iedereen per­soon­lijk te bedanken. Ik hoop dus dat iedereen genoegen wil nemen met deze algemene dankbetuiging. 

Ik hoop en bid dat we samen verder mogen trekken, Jezus achterna. Zeker, we sluiten ons niet af voor de geluiden van de wereld om ons heen en al helemaal niet voor de noden van de mensen, maar laten we onze blik op Jezus gericht houden: “Doe maar wat Hij u zeggen zal!”

Terug