Arsacal
button
button
button


De vorming tot het celibaat

stafleden Nederlandse priesteropleidingen bijeen in Nieuwe Niedorp

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 9 oktober 2019
Redemptoris Materseminarie in Nieuwe Niedorp
Redemptoris Materseminarie in Nieuwe Niedorp

Woensdag 9 kwamen de stafleden van de Neder­landse priester­op­lei­dingen in Nieuwe Niedorp bijeen voor een conferentie over het thema van de vorming tot het celibaat.

Psychologe mw. M. Vromen, is reeds jaren betrokken bij de toelating en begeleiding van priester­stu­denten. Op deze dag gaf zij een inleiding over de psychologische aspecten. Tevoren heb ik een inleiding gehouden over allerlei andere aspecten van de vorming tot het celibaat in onze tijd. De tekst van deze conferentie is na te lezen op deze website, onder over­we­gingen/roeping.

Het Groot-seminarie Rolduc en het Redemptoris Mater-seminarie van dat bisdom waren beiden met twee stafleden ver­te­gen­woor­digd; dat gold ook voor het Ariënsinstituut van het Aartsbisdom Utrecht en voor ons eigen Wil­li­brord­semi­narie en Redemptoris Mater seminarie; van Vronesteyn van het bisdom Rotterdam waren er drie afgevaardigden. Bovendonk en het Sint Jans­cen­trum konden niet aanwezig zijn. Naast de rectoren van de opleidingen waren er vice-rectoren en spirituaals.

Ik kan me nog uit mijn eigen tijd als rector herinneren hoe goed en zinvol het was om elkaar af en toe te ontmoeten en door de bezinning op een thema en de onderlinge uitwisseling weer nieuwe inspiratie op te doen.

Terug