Arsacal
button
button
button
button


Prof. Leo Elders overleden

Groot Thomaskenner en filosofiedocent

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 15 oktober 2019 - 216 woorden
Bij het afscheid van prof. Elders van het seminarie
Bij het afscheid van prof. Elders van het seminarie
Prof. Leo Elders overleden
(foto: Belgian Thomist)

Maan­dag 14 ok­to­ber is prof dr. Leo Elders SVD rus­tig ingeslapen en na een lang en welbesteed leven in dienst van Christus en de kerk, in het bij­zon­der in de oplei­ding van pries­ters, naar zijn Heer gegaan. Moge hij rusten in vrede! We zijn dank­baar voor alles wat hij ook voor onze pries­ter­oplei­ding heeft gedaan.

Het bericht bereikte me die mid­dag door dr. Jörgen Vijgen, die pater Elders regel­ma­tig bezocht. Om 14.15 uur was prof. Elders (* 1926) heen­ge­gaan na een kort ziek­bed. Aanstaande zater­dag 19 okotber wordt hij begraven na de H. Uitvaart­mis die om 14.30 uur in het Missiehuis in Tete­ringen plaats zal vin­den (Arnold Janssenlaan 46, Tete­ringen).

Met veel geduld en liefde en vanuit een echt pries­ter­lijke inzet heeft hij ruim veer­tig jaar gedo­ceerd aan het groot-semi­na­rie Rolduc en zeven­tien jaar aan het semi­na­rie van ons bisdom, tot aan zijn afscheid in 2016 (zie foto).

Tevoren had pater Elders aan ver­schil­lende Uni­ver­si­teiten in Japan en Rome gedo­ceerd en aan de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer gewerkt.

Hij was een wereldvermaarde Thomist, die tot aan het einde van zijn leven bleef publiceren. Tien­tal­len boeken en hon­der­den artikelen heeft hij op zijn naam staan, die in vele talen zijn ge­pu­bli­ceerd.

We zijn hem zeer dank­baar voor het vele goede dat hij heeft gedaan. Moge hij nu in vrede zijn bij de Heer!

Terug