Arsacal
button
button
button


Prof. Leo Elders overleden

Groot Thomaskenner en filosofiedocent

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 15 oktober 2019
Bij het afscheid van prof. Elders van het seminarie
Bij het afscheid van prof. Elders van het seminarie
Prof. Leo Elders overleden
(foto: Belgian Thomist)

Maandag 14 oktober is prof dr. Leo Elders SVD rustig ingeslapen en na een lang en welbesteed leven in dienst van Christus en de kerk, in het bijzonder in de opleiding van priesters, naar zijn Heer gegaan. Moge hij rusten in vrede! We zijn dankbaar voor alles wat hij ook voor onze priester­oplei­ding heeft gedaan.

Het bericht bereikte me die middag door dr. Jörgen Vijgen, die pater Elders regelmatig bezocht. Om 14.15 uur was prof. Elders (* 1926) heengegaan na een kort ziekbed. Aanstaande zaterdag 19 okotber wordt hij begraven na de H. Uitvaartmis die om 14.30 uur in het Missiehuis in Teteringen plaats zal vinden (Arnold Janssenlaan 46, Teteringen).

Met veel geduld en liefde en vanuit een echt priesterlijke inzet heeft hij ruim veertig jaar gedoceerd aan het groot-seminarie Rolduc en zeventien jaar aan het seminarie van ons bisdom, tot aan zijn afscheid in 2016 (zie foto).

Tevoren had pater Elders aan ver­schil­lende Uni­ver­si­teiten in Japan en Rome gedoceerd en aan de Con­gre­ga­tie voor de Geloofsleer gewerkt.

Hij was een wereldvermaarde Thomist, die tot aan het einde van zijn leven bleef publiceren. Tientallen boeken en honderden artikelen heeft hij op zijn naam staan, die in vele talen zijn gepubliceerd.

We zijn hem zeer dankbaar voor het vele goede dat hij heeft gedaan. Moge hij nu in vrede zijn bij de Heer!

Terug