Arsacal
button
button
button


Bij de conviventie van de neocatechumenale weg

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 25 oktober 2019

Vrijdag­avond 25 oktober was ik bij de jaarlijkse conviventie (sa­men­komst) voor de verant­woor­de­lijken en de missiegezinnen van de Neocatechumenale Weg, die plaatsvond in Dordrecht.

De conviventie is een ontmoeting van enkele dagen met catecheses, filmverslagen, onderlinge ontmoetingen en natuurlijk getijden­ge­bed, Eucha­ris­tie en andere liturgische momenten. Deze avond vond de boete­vie­ring plaats. Doordat een groot aantal priesters aanwezig was (zie foto) duurde het biechten niet heel lang. Het ontvangen van het boete­sa­cra­ment vond tijdens de boete­vie­ring plaats volgens de liturgische ritus die na het tweede Vaticaans concilie als optie is gekomen om de ecclesiale dimensie van het boete­sa­cra­ment te onderstrepen.

Aan de ontmoeting nam een groot deel van de verant­woor­de­lijken van de lokale Neocatechumenale gemeen­schappen deel alsmede de missie gezinnen van de ver­schil­lende Missiones ad gentes (zie hierover een vorig bericht). Door een ver­plaatsing van het weekend en de beperkingen van de lokatie konden niet alle verant­woor­de­lijken aanwezig zijn, maar het was toch nog een grote groep. In ons bisdom zijn er Gemeen­schappen en/of een Missio ad Gentes in Haarlem, Naarden, Almere, Uithoorn, Amsterdam, Alkmaar, De Helder.

In de preek heb ik stil gestaan bij de betekenis van sacramenten - een thema dat de initiator van de Weg, Kiko Arguello, had aangegeven -. Een sacrament is veel meer dan een woord, het heeft een eigen werking en het is een ervaring. Mensen merken dat soms al als zij een kerk binnenstappen en de aanwezigheid van de Heer in het sacrament ervaren. Een sacrament geeft ons nieuw leven. De enige voor­waarde om die aanwezigheid en werkzaamheid van de Heer te ervaren is nederigheid, eenvoud. Wees niet bang voor die zonde die steeds maar terug keert en die je zo graag zou over­win­nen. Die helpt je om nederig te blijven en niet te denken dat je het zelf wel kunt en in de hand hebt. Het gaat er niet om dat we perfect zijn, door onze zonde zijn we ingevoegd in het geheim van de verlossing.

Terug