Arsacal
button
button
button


Allerzielen.... zij zijn niet weg...

Stil staan bij wie ons voorgingen...

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 2 november 2019

Allerzielen is een dag van mijmering, een zekere weemoedigheid, van omzien, terugblikken en van gebed. Een dag van dank­baar­heid ook... Naarmate ons leven vordert, zijn er steeds meer mensen aan de andere kant van de grens die door onze aardse dood wordt getrokken. Zij die ons zijn voorgegaan, blijven met ons verbonden... Heer geef aan alle overleden gelovigen de eeuwige rust...

De Eucha­ris­tie heb ik gevierd in de huiskapel en in de Mariakerk in Volendam.

ALLERZIELEN

Dag van gebed

Dit is een dag van gebed.
Gebed is staan in de ruimte van God,
treden buiten de beperkingen
van onze eigen beslommeringen,
van ons eigen ik,
van onze wereld,
ja zelfs, van ons eigen verdriet.
Als we bidden is alles anders,
omdat Gods licht erop schijnt,
een warm en zacht licht is dat.
Als we licht aansteken
in een donkere kamer,
verandert die kamer daardoor niet,
het blijft dezelfde kamer
en alles staat nog op dezelfde plaats;
en toch is alles anders.
Bidden is zo belangrijk.
Juist op deze dag kunnen we bidden,
want we zijn heel diep verbonden
met de eeuwigheid vandaag.

Een kostbare band..

Mensen die ons dierbaar zijn
en ons zijn voorgegaan
zijn voor ons een kostbare band
met de eeuwigheid, met God.
Dat waren ze hier al in het leven,
omdat ze aan God waren toegewijd
door het doopsel en vormsel;
dat waren ze omdat ze ons voorgingen
in het geloof
en ons de liefde voor Hem hebben meegegeven.

Regenboog

Als wij huilen,
zien wij door alle tranen heen
toch weer de zon,
omdat al het menselijk lijden
is geborgen in het lijden van Jezus;
wij mogen ons verdriet
gaan zien
in de grote ruimte van de oneindige God
die goedheid en barm­har­tig­heid is.
Als het regent
en de zon schijnt,
verschijnt er een regenboog,
die hemel en aarde lijkt te verbinden
en daarom in de bijbel
het teken was van het verbond van God en mens.
Als wij bedroefd zijn
en we zien in het gebed
op naar de glans van Gods aangezicht,
groeit er een nieuwe band,
een regenboog,
die ons met God verbindt.

Gebed voor de overledenen

Het gebed voor de overledenen
is bijzonder belangrijk;
voor onszelf,
omdat onze band met hen die ons zijn voorgegaan loopt
via God, via de hemelse Vader;
het verlevendigt in ons
het goede en mooie,
de vonk van Gods goedheid
die we door die overledene hebben mogen ervaren.
En het zal ons erin sterken
om in die geest door te gaan.
en het gebed is belangrijk voor hen,
die gestorven zijn
en nog gezuiverd worden.

De steun van ons gebed voor hen
is een teken van liefde.
Wij danken U, Vader, voor wat zij ons gegeven hebben,
die ons zijn voorgegaan;
onze band met hen, is een band met U,
want zij zijn veilig in Uw armen.

Terug