Arsacal
button
button
button


Vluchtelingen - omgekomen op weg naar Europa - herdacht

Oecumenische herdenkingswake bij Sant'Egidio

nieuws - gepubliceerd: zondag, 3 november 2019

In de Mozes en Aäronkerk, toevertrouwd aan de gemeen­schap van Sant’ Egidio, vond op zondag­mid­dag 3 november de jaarlijkse herden­kings­wake plaats voor de vluch­te­lingen die omge­ko­men zijn onderweg naar Europa. Velen van hen vonden de dood in de Sahara of in de Middellandse Zee...

Wat zou het anders zijn geweest...

Volgens het IOM Missing Migrants report zijn er in de eerste negen maanden van 2019 al 2469 vluch­te­lingen omgekomen. Deze tragedie die jaar in, jaar uit doorgaat, is er één waarover velen in de wereld de schouders ophalen of waaraan zij voorbij gaan.

Hoe zou de wereld er wat dit betreft anders hebben uitgezien als we onze rijkdom eerlijk hadden weten te delen in plaats van de armste landen de prijs te laten betalen voor de ongebreidelde consumptie van het westen. Wat zou de wereld er anders hebben uitgezien als we de armsten een mens­waar­dig bestaan hadden kunnen geven. In plaats daarvan hebben de rijke landen aan de armen de middelen gegeven (smartphone, ipad, tv, internet...) om de rijkdom van de rijken dagelijks te kunnen bewonderen... En velen gaan op weg om aan de armoede te ontsnappen.

Sterven aan de hoop

Onder de titel “Sterven aan de hoop” hadden de Pro­tes­tantse diaconie, de Catholic Worker en Sant’ Egidio opnieuw een gebedswake geor­ga­ni­seerd om al deze omgekomen mensen niet te vergeten. Om 15.00 uur ’s middags - het uur van het sterven van Jezus - begon een waardige viering in de Mozes en Aäron aan het Waterloo­plein in Amsterdam met mede­wer­king van twee koren, waaronder een koor waar veel nieuwe Amsterdammers, zoals ex-vluch­te­lingen, deel van uitmaken. Ook onder de voor­gangers waren ver­schil­lende oud-vluch­te­lingen, die in Amsterdam een nieuw leven hadden opgebouwd. De Armeens-Apos­to­lische kerk en de Koptisch Orthodoxe kerk waren ver­te­gen­woor­digd, evenals de Arabisch-Pro­tes­tantse kerk, de Christian Baptist Church, de Anglicaanse gemeen­schap en het Wereldhuis, naast Colm Dekker als stadsdiaken en ver­te­gen­woor­diger van de gemeen­schap van Sant’ Egidio.

Eerbetoon

Na afloop van de wake in de kerk gingen de aanwezigen naar de steiger aan de Amstel waar ieder een bloem in het water kon leggen als teken van eerbetoon aan al die vluch­te­lingen die - vaak in de Middellandse zee - zijn omgekomen. Dat laatste gedeelte kon ik helaas niet meer meemaken, maar ik heb nog wel hiervan een foto ontvangen, die ik hiernaast als eerste plaats.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug