Arsacal
button
button
button


De zeespiegel stijgt...

Balie-avond Waddenvereniging met minister en kardinaal Turkson

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 5 november 2019
met de medewerkers van de avond
met de medewerkers van de avond
met mgr. Ron van den Hout en kardinaal Peter Turkson
met mgr. Ron van den Hout en kardinaal Peter Turkson
Minister Cora van Nieuwenhuizen aan het woord
Minister Cora van Nieuwenhuizen aan het woord

Dinsdag 5 november heb ik deelgenomen aan de avond "Zeespiegelstress?!" die was geor­ga­ni­seerd door de Wadden­ver­eni­ging in samen­wer­king met De Balie. Kardinaal Peter Turkson en Minister Cora van Nieuwenhuizen waren onder de sprekers. Bisschop Ron van den Hout van Wadden-bisdom Groningen-Leeuwarden was er bij.

Doirecteur van de Wadden­ver­eni­ging is mw. Lutz Jacobi, die de sprekers steeds hartelijk dankte voor hun inbreng.

Kardinaal Turkson

Bisschop Van den Hout heeft zich eerder betrokken getoond bij het thema en had voor de uit­no­di­ging aan kardinaal Peter Turkson gezorgd die aan het hoofd staat van het Dicasterie voor de bevordering van de gehele menselijke ont­wik­ke­ling, het curie-orgaan dat paus Franciscus in 2016 heeft opgericht en waarin allerlei raden en commissies in zijn verenigd. Graag heb ik die uit­no­di­ging onder­steund en was ik op uit­no­di­ging van de bisschop aanwezig bij de maaltijd en het de bijzondere avond.

Beperkte stijging?

De zeespiegelstijging is een groot probleem, met name voor de laag gelegen landen zoals Nederland dat zich voor eenderde onder de zeespiegel bevindt. De minister meende in haar toespraak op grond van het oordeel van deskudnigen dat de stijging redelijk beperkt zou blijven, maar die visie werd na haar vertrek - zij woonde de lezing van kardinaal Turkson nog bij - door ver­schil­lende deelnemers - scherp door dichteres Lieke Marsman - bekritiseerd.

Samen­wer­ken voor het 'common good'

De kardinaal beklemtoonde in zijn uitstekende toespraak ver­schil­lende zaken: de zorg voor het waddengebied is een zaak van drie landen - Duitsland, Nederland en Denemarken - en het is van belang niet te gaan voor individualistische oplossingen. Hij gaf een voorbeeld van hoe dat kon gaan van een conferentie die hij in Reykjavik over het Arctisch gebied had meegemaakt: na een bespreking van het drama van het smelten van de poolkap ging men over op de zakelijke opportunities die deze ont­wik­ke­ling bood! Het gaat om een gemeen­schap­pe­lijk goed ('common good') en om algemeen welzijn. Voorts legde de kardinaal er de nadruk op dat het bij de Waddenzee gaat om een werelderfgoed. De uitdrukking erfgoed onderstreept dat het gaat om iets wat we hebben gekregen en wat we geroepen zijn door te geven.

Modellen

Met hoogleraar Katja Philippart en Marjolijn Haasnoot van Deltares besprak de moderator van de avond Margreet Reijntjes, de ver­schil­lende modellen van een mogelijke reactie op de zeespiegelstijging, die alle tamelijk verontrustend waren.

Het is van belang dat er aandacht wordt gevraagd voor dit thema en voor het behoud van het unieke Waddengebied, zoals kardinaal Turkson beklemtoonde.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug