Arsacal
button
button
button


Kloosterbijbel gepresenteerd

in de abdij van Egmond

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 6 november 2019
Kloosterbijbel gepresenteerd
(foto: Rudolf Scheltinga)
Kloosterbijbel gepresenteerd
(foto: Rudolf Scheltinga)
Kloosterbijbel gepresenteerd

Woensdag­mid­dag 6 november werd in de Abdij van Egmond de ‘Kloosterbijbel’ ge­pre­sen­teerd, uitgegeven door Royal Jongbloed. Leo Fijen leidde de middag met bijdragen van onder meer Abt Mathijsen van Egmond, Scriba Bert de Reuver, Patrick Chatelion Counet van de Konferentie Neder­landse Religieuzen (KNR), Jannes Hessels van Royal Jongbloed en mijzelf.

Wat is de kloosterbijbel?

De Kloosterbijbel is een uitgave van de Wil­li­brordvertaling 2012 met elf katernen met informatie over ver­schil­lende vormen van kloosterleven. Het boek - met leeslinten - kost een € 50,- maar is dan ook bijzonder fraai vormgegeven. De bijbel zelf is op dundrukpapier en de ingebonden katernen op een andere mooie, wat dikkere papiersoort; de uitgave is te verkrijgen bij Royal Jongbloed en ook bij (onder meer) uitgeverij Adveniat die aan de uitgave heeft mee­ge­werkt.

Pro­tes­tan­ten en kloosters

De middag was mooi en goed en werd prettig geleid door Leo Fijen. Vader Abt gaf aan dat de kloosterbijbel op iedere gastenkamer in de abdij zou komen te liggen. Scriba Bert de Reuver ging in een interview met Leo Fijen in op enkele pro­tes­tantse klooster-experimenten, de belang­stel­ling van pro­tes­tan­ten voor kloosters (de helft van de bezoekers van abdijen is pro­tes­tant, hoorden we van Leo Fijen) en natuurlijk: het belang van de bijbel.

Bijbel en kloosterleven

Prof. Patrick Chatelion ging in op de betekenis van het kloosterleven en de enorme ont­wik­ke­ling die dit kloosterleven in de negentiende en twintigste eeuw heeft gekend. Volgens zijn schatting zullen er (van de 60.000 kloosterlingen die er in de jaren zestig waren) zo'n achthonderd religieuzen 'overblijven'. Dat viel me nog niet tegen, eerlijk gezegd. Jannes Hessels belichtte het project en de totstandkoming van het boek waarbij de KNR een belangrijke rol heeft gespeeld en ik ben in een interview met Leo Fijen ingegaan op de band tussen bijbel en religieuzen. Die band is groot: het zijn vooral religieuzen (bene­dic­tijnen) die in onze landen het woord van God hebben verkondigd, hun gebed bestaat uit vooral bijbel­ge­deelten en zij lezen en beluisteren het Woord van God en overwegen dat, zij leven het Woord van God en zij verkondigen dat. De religieuzen zijn in de ge­schie­de­nis van ons land heel belangrijk geweest. Niet alleen voor sociale zorg, ook voor cultuur, onderwijs, ziekenzorg, economische ac­ti­vi­teit enzovoorts. In de middeleeuwen hadden we in ons land vele abten en abdissen die zeer goed met een CEO van een groot bedrijf te vergelijken zijn. Dat was vrouwen-emancipatie in de Middeleeuwen! Ook nu nog zijn kloosters heel belangrijk in onze samenleving waar we één ding missen: stilte! Kloosters kunen zo'n oase van stilte zijn.

Ontmoeting

Na afloop van de lezingen, interviews en pre­sen­ta­ties, die werden afgewisseld door fraaie muziek, was het tijd voor een hapje en een drankje. De Bene­dic­tijnen hadden allerlei heerlijke hapjes voorbereid!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug