Arsacal
button
button
button


Parochie Anna Paulowna bestaat 150 jaar

Onze Lieve Vrouw Presentatie

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 17 november 2019
De jubilerende parochiekerk
De jubilerende parochiekerk
Met pastoor Ivan Garcia Ferman
Met pastoor Ivan Garcia Ferman
Drukte bij de feestbijeenkomst na de Mis
Drukte bij de feestbijeenkomst na de Mis

Zondag 17 november was ik in Anna Paulowna waar de O.L. Vrouw Pre­sen­ta­tie parochie 150 jaar bestond. Eerst was er natuurlijk een feestelijke Eucha­ris­tie­vie­ring in de kerk, daarna werd het feest voortgezet in het "Wapen van Holland" dat tegenover de kerk ligt.

Over de ge­schie­de­nis van de parochie heb ik hieronder in de preek het een en ander gezegd. Samen met pastoor Ivan García Ferman mocht ik de feestelijk Eucha­ris­tie vieren met zang van het Combikoor. De parochie maakt deel uit van het samen­wer­kings­ver­band Trinitas (Anna Paulowna, Breezand, ’t Zand) dat binnenkort zal samengaan met het samen­wer­kings­ver­band van Den Helder en Julianadorp. In feite werken de parochies al veel samen, bij­voor­beeld op het gebied van eerste communie en vormsel. Pastoor Ivan, kape­laan Pawel Banaszak, diaken Henk Schrader en catechiste Anita Captein zijn pastoraal werkzaam in dit gebied.

Achterin de kerk was een kleine tentoon­stel­ling ingericht met foto's uit de ge­schie­de­nis van de jubilerende parochie (zie foto onder).

In de kerk zijn ook de oud-pastoors in een wand­schildering vereeuwigd, al zijn ze niet heilig verklaard. Maar zo vergeten ze in Anna Paulowna hun herders niet. Dat de gemeen­schapssfeer goed aanwezig is in de parochie en het dorp bleek wel uit de grote belang­stel­ling voor de viering na afloop. De grote zaal van Het Wapen van Holland was overvol, sommige mensen moesten staan. Ik heb ook de vrij­wil­lig­ers bijzonder bedankt voor hun inzet voor de gemeen­schap. Zonder hen gaat het niet!

 

Homilie

Grote betrokkenheid

Allereerst wil ik U van harte feliciteren
met het 150 jarig bestaan van uw parochie.
In 1869 werd hier voor het eerst
een zielzorger benoemd
en ging men de kerk bouwen
die twee jaar later kon worden ingewijd
met pastoor Philippona als eerste pastoor.
Een kleine vijftig jaar later
- in 1918, kort na een grote watersnoodramp -
is de kerk nog eens uitgebreid,
maar honderd vijftig jaar geleden
is het hier dus allemaal begonnen:
ook al waren er toen maar zo’n 160 katholieken,
er kwam een eigen kerk
en een eigen pastoor.
Met zo’n klein aantal katholieken
wist men dat dus toen allemaal financieel op te brengen!
Dat getuigt van een sterk geloof
en grote betrokkenheid.

Maria's pre­sen­ta­tie

De kerk en de parochie werden gesteld
onder de bescherming van Maria:
O.L. Vrouw Pre­sen­ta­tie.
Een van de oudste christelijke geschriften
vertelt ons wat dat betekent.
Het proto-evangelie van Jakobus
laat de Maria-verering
van de eerste christenen zien
en is waar­schijn­lijk rond het jaar 135 na Christus
al geschreven.
Dat proto-evangelie verhaalt
van de geboorte van Maria
en dat Maria’s ouders haar als kind
naar de tempel brachten in Jeruzalem
om daar te worden opgevoed.
Zo werd zij door haar ouders,
Joachim en Anna,
ge­pre­sen­teerd aan de hogepriester.
Dat is Maria’s pre­sen­ta­tie.
Die tijd van opvoeding en vorming
in de tempel­school
moet voor Maria heel belangrijk zijn geweest:
zij was er op een heilige plek,
daar leerde zij God dienen,
daar leerde zij de bijbel kennen,
het oude testament.

Jong geleerd...

Ik denk dat we allemaal wel kunnen zeggen
dat de ervaringen van onze jonge jaren
heel belangrijk en vormend zijn geweest,
hopelijk ten goede.
Jong geleerd is oud gedaan.
Wat we in onze kinderjaren
hebben meegekregen
aan geloof, aan vorming, aan goede manieren,
aan alles wat betekenis heeft,
blijft ons altijd bij.
Hoe vaak denken we
als we ouder worden
niet terug aan hoe onze ouders het deden?
Misschien doen we dat soms met pijn,
maar velen doen dat met dank­baar­heid
om wat hun ouders hebben gegeven
in een tijd die niet zo rijk was
en niet zo veel moge­lijk­he­den bood als nu..

Maria's vorming

Het feest van O.L. Vrouw Pre­sen­ta­tie
laat ons dus terug denken
aan hoe haar ouders
Maria met geloof hebben opgevoed
en hoe Maria daarin is ontwikkeld
door haar verdere vorming.
Zo werd Maria voorbereid op haar leven
en haar specifieke zending
als moeder van Jezus, als moeder van God.

Geef het door!

Van harte proficiat dus ook
met dit feest van Onze Lieve Vrouw Pre­sen­ta­tie
dat we vandaag willen vieren
op deze 150e verjaardag.
Dat het ons allen moge inspireren
om het geloof, de liefde tot God, het gebed
door te geven
in onze gezinnen, families, kring van bekenden,
van generatie op generatie.
Dat doen we soms
door iets te zeggen,
dat doen we altijd
door onze uitstraling,
door het voorbeeld dat we geven,
door de persoon die we zijn.

Ook andere zaken...

Natuurlijk vinden wij mensen
ook andere zaken vaak belangrijk:
we kunnen trots zijn
op iets dat we hebben bereikt,
blij met iets moois dat we hebben gekocht,
gelukkig met het gezin dat we hebben
of waar we uit voortkomen,
we kunnen uitzien
naar een verre reis die we gaan maken,
enzovoorts.

Geen rechten...

Tegelijk weten we eigenlijk allemaal
- al denken we daar niet dagelijks aan -
dat het allemaal breekbaar is
en vergankelijk
en dat we het uit­ein­de­lijk allemaal
weer zullen moeten afstaan.
Want al die dingen vormen wel een mooi geschenk
maar zelfs al hebben we er zelf
nog zo ons best voor gedaan,
we kunnen niets claimen,
we kunnen zelfs niet zeggen:
morgen zal het nog zo zijn.
Het is ons allemaal maar gegeven, toevertrouwd,
maar we kunnen geen rechten laten gelden.
Het is in ieder geval niet zo
dat Onze Lieve Heer ons belooft
dat het allemaal zo zal blijven,
dat hoorden we in de evangelielezing.

Een schitterende tempel

Want in het evangelie van vandaag
hoorden we over de tempel in Jeruzalem,
waar Maria dus jaren eerder
was opgedragen en ge­pre­sen­teerd.
In de tijd dat Jezus leefde
waren ze die tempel nog aan het afbouwen,
al was die wél ingewijd en in gebruik.
En zoals in het evangelie tot uiting komt:
het was een prachtig gebouw
dat op een gegeven moment zelfs werd bedekt
met oogverblindende gouden platen.
Nog nooit had er zo’n schitterend mooie tempel
in Jeruzalem gestaan!
De Joden waren er maar wat trots op.
Het was een uitzonderlijk staaltje
van menselijk kunnen en menselijk vernuft.

Het gaat voorbij...

Terwijl Hij met Zijn leerlingen
dat gebouw staat te bewonderen,
begint Jezus ineens te spreken
over verwoesting, valse leiders,
oorlogen, vervolgingen,
aardbevingen en hongersnood.
Een groter contrast is er niet.
Alles is goed en mooi en fijn
en Jezus spreekt over ellende en nood.
Het is alsof Hij zeggen wil:
laat je niet verblinden
door de schoonheid en aantrekkelijkheid
van de dingen die voorbij gaan.
Je zult ook moeilijker tijden kennen,
daarop moet je je voor­be­rei­den
door een sterk geloof en vertrouwen.

Ga ervoor!

En dat is eigenlijk ook wat we vieren:
onze voorouders hebben met een sterk geloof
dit kerk­ge­bouw neergezet
en de parochie gesticht.
Ze waren maar met weinigen,
maar ze gingen er voor!
Dit feest en het evangelie
nodigen ons uit
om uit dat geloof te leven
en het door te geven
en daarbij niet te veel belang te hechten
aan alle materiële dingen
die toch weer voorbij zullen gaan...
Dat Maria, Onze Lieve Vrouw,
ge­pre­sen­teerd in de tempel,
daarbij onze voorspreekster mag zijn.
AMEN


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug