Arsacal
button
button
button
button


Een feestelijke verjaardag...

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 18 november 2019 - 185 woorden
Een feestelijke verjaardag...
Taart ontbrak niet
Taart ontbrak niet
Met het bestuur van El Shaddai
Met het bestuur van El Shaddai

Op 17 no­vem­ber ben ik 65 jaar gewor­den. Dat ik onder ogen moet zien dat ik oud word, werd ver­zacht door vele harte­lijke felici­ta­ties, waarvoor mijn harte­lijke dank!

Zater­dag­avond was ik in de Vredes­kerk voor de familie­mis. Aan het eind van de vie­ring was er een harte­lijke toe­spraak met cadeautjes van ouders en kin­de­ren. Zo werd de ver­jaar­dag al fees­te­lijk ingeluid. Na afloop van de Eucha­ris­tie­vie­ring hebben we nog even gezellig na kunnen praten. Dank aan de ouders die dit had­den geor­ga­ni­seerd!

Zondag­och­tend werd aan het einde van de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie bij het 150-jarig bestaan van de pa­ro­chie van Anna Paulowna opnieuw aan­dacht aan mijn ver­jaar­dag besteed in een harte­lijke toe­spraak door een kerk­bestuurslid en opnieuw cadeautjes.

Aan het eind van de mid­dag was er een flinke ver­te­gen­woor­diging van de El Shaddai ge­meen­schap van Am­ster­dam met een mooie taart, heer­lijk eten en prach­tige zang. Ook hier­voor veel dank.

En er waren vele hon­der­den mensen die me hebben gefe­li­ci­teerd per­soon­lijk, via de gewone post, via de mail of via de ver­schil­lende sociale media. Ik wil ie­der­een hierbij heel harte­lijk danken!

Het was een mooie en heel gezellige dag.

Terug