Arsacal
button
button
button
button


Laten we meeleven met de Tata Steel medewerkers in onzekerheid

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 20 november 2019 - 122 woorden

Deze dagen is door Tata Steel een grootscheepse reorgani­sa­tie aan­ge­kon­digd die moge­lijk ruim 1500 mensen zal treffen die in IJmui­den werk­zaam zijn. Graag wil ik mijn meeleven uiten naar alle mensen die nu in grote onzeker­heid verkeren.

Tata Steel in IJmui­den ligt in ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Zonder tekort te willen doen aan het leed dat mede­wer­kers in andere Europese vesti­gingen van het bedrijf betreft, gaan mijn gedachten en gebe­den daarom toch aller­eerst uit naar de ge­zin­nen en alle mede­wer­kers die in IJmui­den werk­zaam zijn. Ik wens hen allen sterkte in deze moei­lijke periode en hoop dat er een goede oplos­sing zal komen. De ko­men­de tijd zal daarvoor heel be­lang­rijk zijn.

Nogmaals: ik denk aan allen in mijn gebed en in de heilige Mis.

Terug