Arsacal
button
button
button


Felicitaties voor Henk Hudepohl

en een bezoek aan de Eritrese gemeenschap

nieuws - gepubliceerd: zondag, 1 december 2019

Het komt niet vaak voor dat ik gelegen­heid heb om een priester, diaken, pas­to­raal werker of cate­chist te gaan fe­li­ci­te­ren met een jubileum. Want meestal is dat op tij­den dat ik zelf ergens anders ben voor de Eucha­ris­tie­vie­ring.Nu ging dat en ook was er even tijd om de Eritrese ge­meen­schap te bezoeken, die in Heiloo bijeen was. Bij Henk Hudepohl trof ik een bij­zon­dere gast...

25 jaar

Henk Hudepohl is 25 jaar pas­to­raal werker, eerst in De Kwakel en nu in de pa­ro­chie Levend Water met als stand­plaats Akersloot. Een mooie gelegen­heid om hem te bedanken voor zijn inzet voor Akersloot en de andere kerken van de pa­ro­chie: Egmond, Heiloo en Limmen dat in een samen­wer­kings­ver­band met deze pa­ro­chie is verenigd. De felici­ta­tie was dubbel omdat Henk Hudepohl gelukkig ook weer beter is na een ziekte­pe­rio­de. Van harte proficiat!

Petrus Codde

Onder de gasten trof ik de oud-katho­lie­ke bis­schop van Haar­lem, Dick Schoon, die ik toevallig de dag ervoor al had gesproken in verband met een symposium­dag die op 18 april volgend jaar in Hoofd­dorp zal wor­den gehou­den rond het boek dat Dick Schoon heeft ge­pu­bli­ceerd over apos­to­lisch vica­ris Petrus Codde: "Een aarts­bis­schop aangeklaagd in Rome. Dagboeken over het verblijf van Petrus Codde te Rome 1700-1703", verschenen bij uitgeverij Verloren in Hilversum. Het is een publi­da­dig van grote klasse en een waar monniken­werk omdat de dagboeken van Codde en zijn reisgezellen uit het Latijn ver­taald zijn. De lezer kan een episode meebeleven die de opmaat was voor het zogenoemde "Utrechts schisma" waarin een deel van de clerus zich scheidde van de paus door zonder pau­se­lijk mandaat een bis­schop te kiezen. Samen met Henk Hudepohl zijn we op de foto gegaan.

Eritrese ge­meen­schap

Daarna had ik nog even tijd om de katho­lie­ke Eritrese ge­meen­schap te bezoeken die in Heiloo bijeen was voor een bede­vaart en retraite. Een flinke groep van jong en oud was daar aanwe­zig om naast het gees­te­lij­ke aspect ook ge­meen­schap en ver­bon­den­heid met elkaar te ervaren.

Terug