Arsacal
button
button
button
button


De Sint reed ook het seminarie niet voorbij....

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 6 december 2019 - 126 woorden

Donder­dag­avond 5 de­cem­ber was ik in het semi­na­rie in Heiloo waar het feest van Sint Nicolaas werd gevierd. De Goed­hei­ligman was in eigen persoon aanwe­zig, vergezeld door enkele Pieten. Zoals aan de foto's te zien is was het een heer­lijk avondje, gezellig en leuk onder meer door een gees­tige Sint.

Na het eerste gedeelte in aanwe­zig­heid van de Sint die voor alle aanwe­zigen een goed woord en een attentie had, wer­den surprises uitgewisseld, althans pakjes met een mooi gedicht en een enkele keer aan­wij­zingen om ergens in het huis de cadeautjes op te sporen of de sleu­tel te vin­den (na­tuur­lijk lag die bij de op­vol­ger van sint Petrus) die het slot kon openen waar­mee toegang tot de inhoud van de verpak­king werd verkregen. Kortom, het was gezellig.

Terug