Arsacal
button
button
button


Vormselviering in Almere buiten

nieuws - gepubliceerd: maandag, 12 november 2012
het kerkgebouw waar de St. Andreasparochie mede gebruik van maakt
het kerkgebouw waar de St. Andreasparochie mede gebruik van maakt

Op zondag 11 november mocht ik het heilig vormsel toedienen aan negen jonge mensen in de Sint Andreas­parochie van Almere-buiten. Pastoor R. Maas con­ce­le­breerde. De parochie is in personele unie ver­bonden met de H. Martinus parochie van Almere stad, die op die zondag haar patroonsfeest vierde.

De viering was goed voorbereid, met zang van een kinder- en een middenkoor Vocalize. De jongeren hadden zich gedurende twee jaar op deze dag voorbereid en spraken voor en na de heilige Eucha­ris­tie­viering en in het openings- en slotwoord van de Mis uit dat zij bewust voor God, voor Jezus en voor de Kerk wilden kiezen. Op gevels van het "huis van hun leven" hadden zij verbeeld hoe zij die weg zagen.

Diepe vreugde kan soms ook met verdriet gepaard gaan: een jongen miste juist op deze dag zijn overleden grootouders. Dat de heilige Geest hen allen moge sterken en leiden! Na afloop van de Mis had ik gelegenheid ver­schil­lende mensen te ontmoeten die een belangrijke bijdrage geven aan de opbouwd van de parochie­ge­meen­schap.

Terug