Arsacal
button
button
button


Voorzitter Sint Jacobs Godshuis neemt afscheid

Jacques van Exter geridderd

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 12 december 2019
Voorzitter Sint Jacobs Godshuis neemt afscheid
(foto: Thijs Evers)
Voorzitter Sint Jacobs Godshuis neemt afscheid
(foto: Thijs Evers)
Voorzitter Sint Jacobs Godshuis neemt afscheid
(foto: Thijs Evers)

Donderdag 12 december werd in het Haarlemmerhouttheater afscheid genomen van de heer Jacques van Exter die niet alleen vijftien jaar voorzitter van het Sint Jacobs Godshuis is geweest met de vele stichtingen die daaronder 'hangen', maar ook veel heeft gedaan voor het Muziek­insti­tuut van de kathedraal, kerk­mu­ziek en sociale noden en voor de Ridders van het H. Graf. Hij werd twee keer verrast...

Het komt normaal niet voor dat iemand bij dezelfde gelegenheid tweemaal wordt geridderd, maar toch gebeurde dat dit keer. Burge­mees­ter Astrid Nienhuis was bij de gelegenheid aanwezig en reikte met een goede toespraak over werk en leven van de heer van Exter de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau uit. Daarna sprak Eric Fennis, bisschoppelijk commissaris bij het Sint Jacobs Godshuis een laudatio uit, waarbij ik kon aansluiten met een korte toespraak over de kerntaak van iedere christen: bemint God en de naaste. Die tweevoudige opdracht komt prachtig tot uiting in de opzet van het Sint Jacobs Godshuis dat in 1437 voor armen en pelgrims naar Santiago de Compostella werd ingericht en staat eveneens centraal in het leven van de heer Van Exter, die door een grote inzet voor caritas en sociale noden - wat wezenlijk bij de christelijke opdracht hoort - en inzet voor de eredienst, in het bijzonder de muziek, vorm heeft gegeven aan zijn geloof en christen-zijn. Ik kon de heer Jacques van Exter daarop mededelen dat het Z.H. paus Franciscus had behaagd hem tot ridder in de orde van Sint Sylvester te benoemen.

Van harte wensen wij hem en zijn gezin proficiat met deze mooie erkenning!

Terug