Arsacal
button
button
button
button


Zalig Kerstmis!

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 23 december 2019 - 99 woorden
Napolitaanse kerststal bij de Mariakerk in Heemskerk
Napolitaanse kerststal bij de Mariakerk in Heemskerk
Kerststal in Valencia
Kerststal in Valencia

Van harte wens ik U allen een Zalig Kerst­mis en een mooie vie­ring toe van het prach­tige feest van Gods menswor­ding en geboorte in de stal van Beth­le­hem!

Helaas zal het niet lukken ie­der­een te ant­woor­den die me mooie kerstwensen heeft gestuurd. Ik heb alles gelezen en waar­deer de harte­lijk­heid. Soms wer­den ook zorgen geuit over bepaalde situaties of wensen ten aanzien van het beleid. Graag nemen de bis­schop en ik dat alles mee in onze over­we­gingen. Wil voor ons bid­den dat de heilige Geest ons mag lei­den en het onder­schei­dings­ver­mo­gen mag geven om het goede te kunnen doen.

Terug