Arsacal
button
button
button
button


Bidden op Kerstmis

Overweging Bezinning - gepubliceerd: woensdag, 25 december 2019 - 268 woorden

Gebe­den op het kerst­feest, waar­on­der de bede van Sant’ Egidio voor de mensen die dakloos zijn.

Wij danken U, Heer, dat U als een kleine, weer­loze mens in deze wereld bent geko­men, kwets­baar en klein.

Wij willen alle mensen in onze gebe­den gedenken
die kerst­mis komen vieren in onze kerken;
dat dit feest hun hart zal verwarmen
en Jezus die in deze nacht geboren werd
hun vrede en liefde moge schenken
en verho­ring van hun gebe­den.
Laat ons bid­den

Laten we bid­den voor paus Fran­cis­cus
en alle her­ders van de Kerk,
dat de Geest van God hen zal lei­den
om met wijs­heid, geloof en ver­trouwen
hun taak te kunnen vervullen.
Laat ons bid­den

Laten we bid­den voor de mensen
voor wie geen plaats is in onze stad,
mannen en vrouwen die geen dak boven hun hoofd hebben,
geen plek om te slapen, hun beperkte be­zit­tin­gen in een tas,
gene­geerd en vaak misprezen door voorbij­gan­gers.
Wij willen vragen dat er licht mag zijn in hun leven,
dat zij mensen mogen ont­moe­ten
die met hen zoeken naar een nieuwe toe­komst.
Laat ons bid­den

Laten we in ons gebed ook denken
aan alle mensen die een­zaam zijn
en aan de kin­de­ren en ge­zin­nen
die niet voldoende hebben
voor kle­ding, voe­ding en andere levens­be­hoef­ten.
Laat ons bid­den

En bid­den we ook dat de wapens zullen zwijgen,
niet alleen voor een kerstbestand
maar voor altijd;
dat de lei­ders van de volkeren op zoek gaan
naar vreedzame oplos­singen voor hun con­flic­ten.
Laat ons bid­den.

En laten we bid­den voor al onze per­soon­lijke intenties.
Denken we aan de mensen die we missen,
aan mensen die ziek zijn of het moei­lijk hebben,
aan mensen die hopen op ons gebed
Laat ons bid­den

Terug