Arsacal
button
button
button


“Als de Christus maar vergaderd wordt...”

Maar zaterdag 17 november: diakenwijdingen!

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 16 november 2012
vergadering van het kathedraal kapittel onder het oog van de vroegere bisschoppen van Haarlem
vergadering van het kathedraal kapittel onder het oog van de vroegere bisschoppen van Haarlem

Bij het leven van een (hulp)bisschop hoort veel vergaderen. Ik moet dan ook regelmatig terugdenken aan wat een oude pastoor mij ooit zuchtend met een variant op het bijbelwoord heeft gezegd toen hij zich tamelijk kritisch uitliet over de vergader­cul­tuur die in de zestiger jaren bezit had genomen van onze parochies: "Als de Christus maar vergaderd wordt".

Toch moet ik eerlijk toegeven dat veel van die vergaderingen nuttig en nodig zijn om een goede gemeen­schap­pe­lijke lijn te vinden voor het bestuur van de Kerk naar de toekomst toe. Zo heb ik deze week veel moeten vergaderen, maar ik kan toch niet zeggen dat het verloren tijd was. In al die bijeenkomsten kwamen nuttige onderwerpen ter sprake en werden er goede stappen gezet.

Om een beetje een idee te geven, een kleine greep uit de agenda van deze week: maandag bijeenkomst van de bisschoppelijk gedelegeerden voor het onderwijs van de ver­schil­lende bisdommen ("Officium Educationis"); dinsdag: Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie; woensdag: 's morgens overleg benoemingen en algemene zaken van het bisdom; 's middags zitting van het officialaat (kerkelijke rechtbank); donderdag­mor­gen: kathedraal kapittel; 's middags dagelijks bestuur van de Neder­landse Katholieke Schoolraad; vrijdag­mor­gen beraad over kerkelijke rechts­personen; 's middags beraad met de priesters van een regio. En zo is de week alweer voorbij.

Maar morgen, zaterdag 17 november, vinden in de Haarlemse kathedraal de diaken­wijdingen plaats: twee mannen wordt tot permanent diaken gewijd (Hans Bruin uit Tuitjenhorn en Eelke Ligthart uit Heer­hu­go­waard), twee anderen worden diaken gewijd met het oog op hun priester­wijding: José Marin del Val (Redemptoris Mater­semi­narie, werkzaam in Hoorn) en Jeroen de Wit (St. Wil­li­brord, werkzaam in Alkmaar-Bergen). Graag begeleiden we hen in ons gebed. De wijdingsplechtigheid begint om 10.30 uur in de St. Bavo­kathe­draal aan de Leidsevaart in Haarlem.

Terug