Arsacal
button
button
button


De antwoorden die Google niet geeft

Driekoningen en nieuwjaarsreceptie in Matteüsparochie

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 5 januari 2020
De antwoorden die Google niet geeft
De antwoorden die Google niet geeft
(foto: Malou Pimentel)
De antwoorden die Google niet geeft
(foto: Malou Pimentel)

Op het hoog­feest van de Open­ba­ring des Heren (Drie Koningen) was ik in de Matteüsparochie in de Sint Martinus­kerk in Zwaag waar een feestelijke Eucha­ris­tie­vie­ring voor heel de parochie was met na afloop een nieuwjaars­re­cep­tie voor de parochianen. De preek ging over de antwoorden die Google niet geeft.

Samen met pastoor dr. Samuele Marcantognini (de pastoor is pas gepromoveerd in de theologie, liturgische pastoraal) en kape­laan Maciej Gradzki heb ik de Eucha­ris­tie gevierd. Het is in de parochie, die Hoorn, Zwaag, Westerblokker, Oosterblokker en Westwoud omvat, een goed gebruik om op de eerste zondag van het jaar een gezamenlijke viering te houden. Het Rouw- en Trouwkoor heeft gezongen, er was een kinderwoorddienst en vice-voorzitter Stefan Bommer hield aan het neinde van de viering een toespraak. Voor de gezellige en druk bezochte receptie na de viering hadden enkele dames uit de parochie heerlijke hapjes gemaakt.

 

Homilie

Niet alle antwoorden

Als wij iets niet weten
en we zoeken antwoord op een vraag,
wat doen we dan?
We typen een zoekwoord in
en Google geeft ons het antwoord direct.
Geen vraag is te gek
of we krijgen het antwoord meteen.
En toch: niet alle antwoorden
zijn op deze manier te krijgen.

Want er zijn allerlei vragen
waarvoor je een langere weg moet gaan
om een antwoord te vinden.
Er zijn vragen die om reflectie vragen,
om tijd voor over­we­ging,
om afstand nemen en bezinning.
Op de belangrijkste vragen
krijgen we alleen langs die weg een antwoord.
Op die manier alleen
kunnen we antwoord krijgen
op alle levensvragen.
Die vragen om een per­soon­lijke zoektocht.

Gelijk een antwoord?

Maar hier hebben we gelijk een probleem:
omdat alle andere antwoorden
zo gemakkelijk leverbaar zijn
met een druk op een toets;
en omdat ons leven vol is, druk en gehaast;
zelfs kinderen al - met vier sporten -
moeten puzzelen om een gaatje te vinden
in hun agenda;
veel mensen pas tijd krijgen als ze een burn-out hebben
- wat flink is toegenomen -;
omdat ons leven zo druk bezet is,
valt het ons niet zo gemakkelijk
tot reflectie, over­we­ging en bezinning te komen.
We hoeven normaal niet zo lang meer te wachten
op de vervulling van onze verlangens,
Om 23.59 uur besteld,
is het de volgende dag in huis.
Maar zo gaat het dus niet
met de vragen van levens!

Het snelle antwoord

O, je zult wel een antwoord krijgen
als je bij­voor­beeld intypt:
“Waarom besta ik eigenlijk?”
Ik heb toch maar even gedaan.
Het eerste antwoord dat ik kreeg was:
“Sociale contacten opdoen en onderhouden
en mijn lichaam mooi houden.
Dat zijn twee dingen waar ik iets aan heb”.
Ik geloof dat het een forum voor vrouwen was.
Een andere website verwoordde de vraag zo:
“Wie heeft er niet in bed, onder de douche
of tijdens een saaie trein-rit ineens weleens gedacht:
waar doe ik het eigenlijk voor?”
Waarom besta ik eigenlijk?
Dat is dus volgens die site een vraag
voor als er even een gat valt
in ons drukke pro­gram­ma.
Het antwoord van die site was:
Neem een stoom­cursus filosofie!
Dus: even een antwoord zoeken
met een korte, snelle cursus.

Een antwoord dat moet rijpen

Toch weet iedereen
die tot bepaalde diepere inzichten
over het leven is gekomen,
dat het zo niet echt werkt.
Inzicht groeit met levenservaring
en door stilte en over­we­ging;
om inzicht te kunnen verkrijgen
moeten we kunnen bewonderen
en ons kunnen verwonderen
en zonder innerlijke stilte
en een soort innerlijke openheid
gaat het ook niet.

In de stilte, in die over­we­ging
kunnen we God ontmoeten.
Daarvoor is nodig: een openheid en een verlangen
naar waarden, naar wat er echt toe doet,
bidden, mediteren, het overwegen van het woord van God.
We komen meer tot ons zelf
als we bij­voor­beeld een kaarsje opsteken
en stilletjes in het vlammetje staren,
dan komen er andere gedachten
en komen er gebeden in ons op.
Wat is de stilte belangrijk!
Maar het is vaak zo
dat we zelfs in de kerk niet kunnen bidden
omdat mensen er
zo luid aan het kletsen zijn!
 
We komen nu eenmaal niet dieper
zonder ervaring, reflectie, stilstaan en ver­won­de­ring;
dan leren we het leven
en de bron van ons leven kennen.

reflectie en bezinning

Dat zoveel mensen in onze samenleving
niet in God geloven,
is niet zozeer teken van vooruitgang,
van meer kennis en inzicht,
maar zou er misschien toch niet te weinig
reflectie en bezinning zijn?
Want alles gaat snel en zit vol;
als we ruimte krijgen en vertragen
gaan we de dingen anders zien.
Soms gebeurt dat bij een overlijden
of een andere moeilijke gebeur­te­nis:
alles lijkt dan even stil te staan,
een heleboel zaken
zijn dan niet belangrijk meer.

Een ster...

Vandaag vieren we het feest
van de wijzen uit het oosten.
Zij zagen een ster
die in hun oude geschriften
als teken van een pasgeboren koning
werd gezien.
Inderdaad weten we nu
dat er in die tijd zulke geschriften bestonden
en geleerden hebben berekend
welke ster, welke nova
dit geweest zou kunnen zijn.
Zij gingen op weg, die wijzen, en volgden die ster,
soms verbleekte die wat
of was de richting niet zo duidelijk meer,
maar zij bleven volharden
in hun zoektocht door de nacht,
zij lieten zich leiden door die ster
en kwamen bij het kind van Bethlehem uit,
de pasgeboren Heer, Jezus Christus.
Daar knielden zij neer
en zij gaven het Kind hun geschenken.

Geestelijke zoektocht

Die tocht van de wijzen
die de ster volgden
is een mooi beeld
van de geestelijke zoektocht
die wij allemaal mogen maken.

Ook U kunt één van die wijzen zijn.
Welke ster kan ons het doel van uw leven wijzen?
Dat is de eigenlijke ster van Bethlehem,
Jezus, de Heer.
Moge die ons leiden in dit nieuwe jaar,
zodat we net als de wijzen
vreugde vinden en vrede.
Het slechtste wat die wijzen hadden kunnen doen
was thuis blijven,
maar ze zijn op zoek gegaan.
Ze namen tijd en ruimte, bezinning.
En dat is ook voor ons zo gek nog niet.
Laten we zoeken
om Hem te vinden
die de bron van ons leven
en onze toekomst is!

Terug