Arsacal
button
button
button


Wonderdoener Pater Karel op zijn feestdag geëerd

in geboorteplaats Munstergeleen

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 5 januari 2020
in de pater Karelkapel
in de pater Karelkapel
versierde kerk in Munstergeleen
versierde kerk in Munstergeleen
In gesprek met de provinciaal van de Passionisten en met de rector van de pater Karelkapel
In gesprek met de provinciaal van de Passionisten en met de rector van de pater Karelkapel

Zondag 5 januari was het niet alleen het hoog­feest van de Open­ba­ring des Heren, in Munstergeleen werd bovendien de heilige pater passionist Karel Houben gevierd, die daar geboren is. Na de Pontificale heilige Mis met concelebratie was er een lichtprocessie naar de pater Karelkapel.

Pater Karel (1821-1893) was een Neder­landse Passionist, die in Engeland en vooral in Ierland (Dublin, Mount Argus) heeft geleefd en gewerkt als Passionist en priester. Hij stond er om bekend dat hij mensen kon genezen en er trokken dan ook vele duizenden naar hem toe. De voornaamste helende ervaring was echter de ervaring van Gods aanwezigheid in deze heilige religieus.

Het was voor mij een leuke ontmoeting met ver­schil­lende priesters die ik van het seminarie ken als medese­mi­na­rist of als docent of die ik ken uit mijn tijd als pastoor in Haastrecht, waar tevens het provincialaat van de paters Passionisten is gevestigd. Proviciaal pater Mark-Robin Hoogland, part Martin de Korte (rector van de pater Karelkapel), een Duitse Passionist en pater Tiny Thomassen (bestuurslid van de pater Karelkapel) con­ce­le­breerden samen met pastoor Harrie Broers, deken Stef Nevelstein, pastoor Marc Heemels en priester dr. Gero Weishaupt in een feestelijke Eucha­ris­tievieirng. Aan het einde daarvan begon de lichtprocessie die begeleid door de Fanfare door nachtelijk Munstergeleen trok op weg naar het geboortehuis/pater Karelkapel waar gelegenheid was de relieken van de heilige te vereren. Daarna werd chocomel of Glühwein aangeboden.

Tijdens de Mis heb ik de volgende preek gehouden. Die is gedeeltelijk gelijk aan de preek die ik dezelfde dag in Zwaag heb gehouden

HOMILIE

Helende kracht

Het is vandaag het feest van Driekoningen
en tegelijk het feest van pater Karel,
de heilige pater Karel van Sint Andries,
geboren hier in Munstergeleen
en een man bij wie iedereen
de aanwezigheid van God kon ervaren.
Hij straalde uit
dat hij diep met God verbonden was
en talloze mensen
mochten door zijn handen
de helende, genezende kracht
van de goede God ervaren,
vooral daar op Mount Argus in Dublin,
waar hij leefde en werkte.
Het is een vreugde voor mij
om bij deze feestelijke viering
van die door zo velen, wereldwijd,
vereerde zoon van Munstergeleen
aanwezig te kunnen zijn!

Door de woorden heen...


Pater Karel sprak niet goed Engels.
Hij liep dus tegen zijn grenzen aan,
als pastoor in Engeland eerst
en later in het contact met de mensen
in Ierland.
De mensen zullen zijn preken
vaak niet goed hebben kunnen verstaan.
Maar dat gebrekkige Engels van hem
viel helemaal weg
tegen die ervaring
van duizenden en duizenden mensen
dat God door hem aan het werk was.
Ze voelden de liefde, de liefde van God!
Wie bij hem kwam
leerde daardoor
om door de oppervlakkigheid heen te kijken,
naar een dieper niveau,
naar wat er echt toe doet,
ze werden met God in contact gebracht.
En precies dat is zo belangrijk in ons leven.

Google


Als wij iets niet weten
en we zoeken antwoord op een vraag,
wat doen we dan?
We typen een zoekwoord in
en Google geeft ons het antwoord direct.
Geen vraag is te gek
of we krijgen het antwoord meteen.
En toch: niet alle antwoorden
zijn op deze manier te krijgen.

Reflectie

Want er zijn allerlei vragen
waarvoor je een langere weg moet gaan
om een antwoord te vinden.
Er zijn vragen die om reflectie vragen,
om tijd voor over­we­ging,
om afstand nemen en bezinning.
Op de belangrijkste vragen
krijgen we alleen langs die weg een antwoord.
Op die manier alleen
kunnen we antwoord krijgen
op alle levensvragen:
Waarom? Heeft mijn leven een zin?
Waar leef ik voor? Enzovoorts.
Die vragen om een per­soon­lijke zoektocht.

Alles snel?


Maar hier hebben we gelijk een probleem:
omdat bijna alle antwoorden
zo gemakkelijk leverbaar zijn,
met een druk op een toets;
en omdat ons leven zo vol is, druk en gehaast,
zelfs kinderen hebben dat al:
met vier sporten
moeten ze puzzelen om een gaatje te vinden
in hun agenda;
veel mensen krijgen pas tijd
als ze een burn-out hebben
- wat flink is toegenomen -:
omdat ons leven zo vol is vaak
valt het ons niet zo gemakkelijk
tot reflectie, over­we­ging en bezinning te komen.
Want we hoeven normaal niet zo lang meer te wachten
op de vervulling van onze verlangens,
Om 23.59 uur besteld,
is het de volgende dag in huis.

Een snel antwoord?

O, je zult wel een antwoord krijgen
als je bij­voor­beeld intypt:
“Waarom besta ik eigenlijk?”
Ik heb toch maar even gedaan.
Het eerste antwoord dat ik kreeg was:
“Sociale contacten opdoen en onderhouden
en mijn lichaam mooi houden.
Dat zijn twee dingen waar ik iets aan heb”.
Ik geloof dat het een forum voor vrouwen was.
Een andere website verwoordde de vraag zo:
“Wie heeft er niet in bed, onder de douche
of tijdens een saaie trein-rit ineens weleens gedacht:
waar doe ik het eigenlijk voor?”
Waarom besta ik eigenlijk?
Dat is dus volgens die site een vraag
voor als er even een gat valt
in ons drukke pro­gram­ma.
Het antwoord van deze site was:
Neem een stoom­cursus filosofie!
Dus: even een antwoord zoeken
met een korte, snelle cursus.

Gerijpte levenservaring


Toch weet iedereen
die tot bepaalde diepere inzichten
over het leven is gekomen,
dat het zo niet echt werkt.
Inzicht groeit met levenservaring
en door stilte en over­we­ging;
om inzicht te kunnen verkrijgen
moeten we kunnen bewonderen
en ons kunnen verwonderen
en zonder innerlijke stilte
en een innerlijke openheid
gaat het ook niet.
Zo iemand was precies pater Karel,
hij had die gerijpte levenservaring
doordat hij in stilte bij de Heer was.

Een kaarsje bij pater Karel

In de stilte, in die over­we­ging
kunnen we God ontmoeten.
Daarvoor is nodig wat de mensen
bij pater Karel zo sterk konden ervaren:
reflectie, een dieper inzicht, Godsverbondenheid.
Ook wij komen meer tot ons zelf
als we bij­voor­beeld een kaarsje opsteken
in de pater Karelkapel of in de kerk
en stilletjes in het vlammetje staren,
dan komen er andere gedachten
en komen er gebeden in ons op.
Wat is die rust en die stilte belangrijk!
Maar het is vaak zo
dat we zelfs in de kerk niet kunnen bidden
omdat mensen er
zo luid aan het kletsen zijn!
 
Maar een mens die geen stilte kent
en geen reflectie, geen ver­won­de­ring,
komt niet dieper, niet verder
dat is de les van het leven van pater Karel.

God aanraken


Dat zoveel mensen in onze samenleving
niet in God geloven,
is niet zozeer een teken van vooruitgang,
geen teken van meer kennis en inzicht,
maar alles gaat snel en het leven zit vol,
hoe kan een mens dan de diepte in gaan?

In het contact van de mensen met pater Karel
gebeurde dat wel,
omdat ze God bijna konden aanraken.
We hebben heiligen nodig,
heiligen zoals pater Karel!

Zoektocht

Vandaag vieren we dus ook het feest
van de wijzen uit het oosten.
Zij zagen een ster
die in hun oude geschriften
als teken van een pasgeboren koning
werd gezien.
Inderdaad weten we nu
dat er in die tijd zulke geschriften bestonden
en geleerden hebben berekend
welke ster, welke nova
dit geweest zou kunnen zijn.
Zij gingen op weg en volgden die ster,
soms verbleekte die wat
of was de richting niet zo duidelijk meer,
maar zij bleven volharden
in hun zoektocht door de nacht,
zij lieten zich leiden door die ster
en kwamen bij het kind van Bethlehem uit,
de pasgeboren Heer, Jezus Christus.
Daar knielden zij neer
en zij gaven het Kind hun geschenken.

Dat Hij u mag leiden...

Die tocht van de wijzen
die de ster volgden
is een mooi beeld
van de geestelijke zoektocht
die wij allemaal mogen maken.

Ook U kunt één van die wijzen zijn
als U een ster heeft die U de weg kan wijzen?
Die ster is uit­ein­de­lijk
het Kind van Bethlehem zelf,
Jezus, onze Heer.
Moge hij U leiden in dit nieuwe jaar,
zodat u vreugde en vrede zult vinden.
Het slechtste wat die wijzen hadden kunnen doen
was thuis blijven,
maar ze zijn op zoek gegaan.
En zo is het ook met ons:
Laten we zoeken
om Hem te vinden
die de bron van ons leven
en onze toekomst is!
Moge de heilige pater Karel
ons daarbij
tot voorspraak zijn.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug