Arsacal
button
button
button
button


Expositie pastoor Antoon van den Berg

Akersloot

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 november 2012 - 157 woorden
bruiloft van Kana door pastoor A. van den Berg
bruiloft van Kana door pastoor A. van den Berg

Op 24 en 25 no­vem­ber wordt in Akersloot een expositie gehou­den over het werk en leven van pastoor Antoon van den Berg, die van 1939 tot 1964 pastoor was van Akersloot. Hij was een niet onver­diens­te­lijk schilder en teke­naar en heeft een uit­ge­breide ge­schie­de­nis van de pa­ro­chie Akersloot ge­schre­ven met pen en inkt.

De His­to­rische vereni­ging Oud Akersloot is zich voor de pastoor gaan in­te­res­seren mede door de heer Pieter Hacquebard, die met een scriptie over Van den Berg bezig is. De St. Jacobus Major pa­ro­chie verleende graag mede­wer­king en vele mensen kwamen het ope­nings­pro­gramma op zater­dag meemaken waarin met enkele toe­spra­ken en lie­de­ren de ten­toon­stel­ling werd geïnaugureerd.

Zelf ben ik wezen kijken op het eind van de mid­dag, omdat ik eerder verhinderd was. Bijgaande foto van de bruiloft van Kana, geschilderd door pastoor Van den Berg, is niet erg geslaagd, maar goed, U krijgt toch een indruk. De ten­toon­stel­ling is ook zon­dag 25 no­vem­ber te zien van 14.00-17.30 uur.

Terug