Arsacal
button
button
button
button


Buitengewone bedienaren van de heilige communie aangesteld

Na afsluiting cursus ‘assistent in de liturgie’

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 1 maart 2020 - 153 woorden

Tijdens de vie­ring van de Eucha­ris­tie op de eerste zon­dag van de veer­tig­da­gen­tijd wer­den in de ka­the­draal bui­ten­ge­wone be­die­naren van de heilige communie aan­ge­steld. Zij kon­den hun taak alleen nu nog niet uit­oefe­nen, want de bis­schop­pen hebben van­wege het corona­vi­rus besloten dat alleen de cele­branten communie uitreiken (zie vorig bericht).

De bui­ten­ge­wone be­die­naren die zijn aan­ge­steld komen uit ver­schil­lende pa­ro­chies van ons bisdom en hebben de cursus li­tur­gie voor bui­ten­ge­wone be­die­naren (assis­tent in de li­tur­gie) met succes af­ge­slo­ten. Pater Eko Manek SVD van Hoofd­dorp con­ce­le­breerde (uit zijn pa­ro­chie kwam een flinke groep) en cate­chiste Santa Jaddoe woonde de vie­ring bij waarin ook een pa­ro­chi­ane van haar werd aan­ge­steld. Na de homilie vond deze aan­stel­ling en zen­ding plaats. Hun aan­stel­ling is terug te zien in de uitzen­ding van de TV Mis.

Na afloop van de Mis heb ik de cer­ti­fi­ca­ten uit­gereikt en hebben we een groeps­foto gemaakt (zie hiernaast)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug