Arsacal
button
button
button
button


Dank aan onze bevrijders bij 75 jaar vrijheid

Herdenkingen met kathedrale koor in VS

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 5 maart 2020 - 144 woorden

Begin mei hopen we met het ka­the­drale koor naar Washington en New York te gaan voor een her­den­king van 75 jaar be­vrij­ding rond Dodenher­den­king en een dankbetui­ging aan de geallieerde troepen die Europa van het Naziregime kwamen bevrij­den. Maar zal het wel door gaan, nu het corona-virus is losgebarsten?

Het is nog even spannend, maar gis­te­ren­avond ging in ieder geval de repe­ti­tie door van het Ka­the­drale koor met een muziek­ka­pel van de Prinses Irenebrigade in de ka­the­draal. En vorige week is een groepje verkenners naar de USA getogen om alles voor te berei­den. We gaan nu nog maar uit van een guns­tig verloop en dan hoop ik zelf ook de her­den­kingen in Washington en New York of een be­lang­rijk deel daar­van mee te kunnen maken. Zo vieren en gedenken we tevens de his­to­rische ban­den tussen Haar­lem-Am­ster­dam en Harlem en New Am­ster­dam, nu New York geheten.

Terug