Arsacal
button
button
button


Paus Benedictus XVI verleent volle aflaat voor het jaar van het geloof

lezing Vaticanum II

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 november 2012
Vaticanum II cursus op De Tiltenberg
Vaticanum II cursus op De Tiltenberg

In het kader van het jaar van het geloof heeft paus Benedictus een volle aflaat verleent. De diocesane Bis­schop­pen kunnen een plaats en feestelijke gebeur­te­nissen aanwijzen waar die aflaat kan worden verkregen. Een aflaat veronderstelt dat de zonden vergeven zijn door het sacrament van de biecht, maar dat die zonden toch sporen in ons achterlaten: een verslaving, een boete die gedaan moet worden enzovoorts ("zondenstraffen").

Die worden weggenomen door de aflaat, een deelname aan de schat van verdiensten van de heiligen en heel de kerk, ten gunste van de levenden of - bij wijze van voorspraak - van de overledenen die een loutering moeten ondergaan ("vagevuur"). Je moet daarvoor dus biechten, de heilige communie ontvangen, bidden voor de intenties van de paus en een bijzondere ac­ti­vi­teit verrichten.

Een van de ac­ti­vi­teiten waaraan de paus de aflaat heeft ver­bonden is de deelname aan enkele studie­bij­een­komsten over het tweede Vaticaans concilie. Inderdaad word ik nogal eens gevraagd om zulke bijeenkomsten rond het tweede Vaticaans concilie te houden.

Vrijdag 16 november was ik daarvoor bij de Effeta­groep in Heemstede, een lezing op 19 november in de Obrecht­parochie ging over de Maria, waarbij ik natuurlijk het concilie heb betrokken; dinsdag 20 november was er een lezing voor de toeleiding van toekomstige priesters en pastoraal werkers in het Ariënsintituut in Utrecht, vrijdag waren de reguliere colleges in het seminarie De Tiltenberg aan de beurt en zaterdag 24 november was de tweede dag van de bijzondere cursus Vaticanum II in het kader van het jaar van het geloof, die eveneens op de Tiltenberg gehouden wordt. De derde en laatste bijeenkomst is op zaterdag 15 december.

Dinsdag 27 november spreek ik op de studiedag voor de voortgezette vorming van de priesters, diakens en pastoraal werkers in het aartsbisdom Utrecht. Op 6 december a.s. hoop ik 's avonds om 19.30 uurin de parochie van Schoon­hoven te spreken over de leer over de Godsdienstvrijheid in het tweede Vaticaans concilie; op 14 januari spreek ik in Vianen over Kerk en ambt in het tweede Vaticaans concilie; op 21 januari om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte van de O.L. Vrouwekerk in Amsterdam (Keizersgracht). De dag erna, 22 januari om 17.00 uur voor de diakenkring van het bisdom Haarlem-Amsterdam, gaat het over de invoering van het diaconaat in het tweede Vaticaans concilie.

Op vrijdag 8 februari spreek ik in Hilversum voor de jongeren van "Kan 't effe" over het concilie. Ook andere parochies buiten het bisdom Haarlem-Amsterdam hadden gevraagd om een avond over het concilie, maar dat moet ik toch wel beperken... U ziet, er is veel aandacht voor het tweede Vaticaans concilie en dat is een heel goede zaak!

Terug