Arsacal
button
button
button


In pace frivola

Jubileumconcert van 'De Kovel' in Egmondse abdij

nieuws - gepubliceerd: zondag, 25 november 2012
Het vocaal ensemble, op de voorgrond de componist
Het vocaal ensemble, op de voorgrond de componist

Zondag­middag 25 november was ik utigenodigd in de Egmondse abdij waar het vijfjarige bestaan werd gevierd van het monastieke tijdschrijft 'De Kovel' met een poëtisch concert door het vocaal ensemble Musa Horti, onder leiding van Peter Dejans: "In pace frivola'. Deze titel riep bij mij andere associaties op, maar het woord "frivola" blijkt "gewoon, alledaags, nietig" te betekenen. Het gaat dus om de gewone vrede van alle dag.

Het betreft een werk van de componist Sebastiaan van Steenberge, die de kapel­mees­ter is van de Onze Lieve Vrouwe­kathe­draal in Anwerpen. De uitvoering van het muziekwerk dat rond het thema van de monnikskovel iets van de kern van het monniksleven wil overdragen werd begeleid door teksten uitgesproken door Jos Stroobants en ingetogen dans van Bernice Fransen, die vaker op de Katholieke Jongerendag heeft gedanst.

Hoofdredacteur van De Kovel p. Dirk Hanssens osb hield een rede bij gelegenheid van het lustrum en alles werd van passend commentaar voorzien door de onlangs herkozen vader abt Gerard Mathijsen osb van de Egmondse abdij. Er was veel belang­stel­ling voor deze gedenk­waar­dige uitvoering van hoog niveau.

Terug