Arsacal
button
button
button
button


Bavopenning uitgereikt in Westbeemster

De heer N. Bleeker 50 jaar koorzanger

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 26 november 2012 - 115 woorden
interieur van de kerk in Westbeemster
interieur van de kerk in Westbeemster

Tijdens de vie­ring van de 375e ver­jaar­dag van de kerk­ge­meen­schap in de Beemster, een polder die dit jaar 400 jaar bestaat, werd de Bavopen­ning uitgereikt aan de heer Nico W. Bleeker, die gedurende vijf­tig jaar lid is van het gemengde koor van de pa­ro­chie en voor dit koor en voor de pa­ro­chie grote ver­diensten heeft. Van harte fe­li­ci­te­ren we hem en zijn echt­ge­note met deze onder­schei­ding.

De Bavopen­ning is enkele jaren inge­steld door het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam om dio­ce­sanen die zich op bij­zon­dere wijze ver­diens­te­lijk hebben gemaakt voor de kerk in het bisdom te on­der­schei­den en te danken voor hun inzet en wordt bij uitzon­der­lijke inzet verleend door de Bis­schop van Haar­lem, mgr. dr. J.M. Punt.

Terug