Arsacal
button
button
button
button


Zalig Pasen!

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 11 april 2020 - 124 woorden

Van harte wens ik U allen
een zalig en gezegend Paas­feest toe.

De Heer is verrezen!

De ver­rij­ze­nis van de Heer
is het zegel op ons geloof en op onze toe­komstver­wach­ting:
niet het kwaad, niet de dood, niet de ondergang,
niet de zwarte scenario's
staan ons voor ogen,
maar de belofte die in zekere zin
al in de schoon­heid van de schep­ping verborgen lag
en die is vervuld in het leven, het lij­den, sterven en verrijzen
van onze Heer Jezus Christus:

Hij is verrezen en gaat ons voor...

Surrexit Dominus vere, Alleluja!
Exsultemus et laetemur in Eo!

The Lord is risen
Happy Easter!

Il Signore è risorto
Buona Pasqua!

Um Pascoa Feliz!

Buena Pascua!

Frohe und Gesegnete Ostern!

Bonnes et joyeuses fêtes de Pâques!

 

 

 

Terug