Arsacal
button
button
button
button


Waar ligt Arsacal? En zijn er nog christenen?

Nieuws uit Algerije

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 3 december 2012 - 149 woorden
12 km ten westen van Constantine
12 km ten westen van Constantine (foto: Google Maps)

De precieze plaats en meer gegevens over “Arsacal” zijn bekend. Professor Alain Pic van de uni­ver­si­teit van Batna in Algerije stuurde de gegevens door de vrien­de­lijke bemid­de­ling van pater Johan Milten­burg WP en Mgr. Paul Desfarges, bis­schop van Constantine en Hippo (ja, inder­daad: de stad van Au­gus­ti­nus), het bisdom waarin Arsacal nu ligt.

Arsacal blijkt 12 km ten westen van de hui­dige bis­schops­stad Constantine (het vroegere Cirta) gelegen te zijn in het gebergte waar thermale bronnen bekend zijn sinds de Romeinse tijd. Tal van Romeinse ruïnes markeren de plaats waar ooit de bis­schops­stad Arsacal floreerde. Nadere gegevens in het gedeelte over Arsacal op deze web­si­te.

Iemand stuurde verder een bericht door over de Kabyles, een berberstam in deze streek, waar op dit moment veel beke­ringen tot het chris­ten­dom voor­ko­men, volgens offi­cië­le (staats-)cijfers ruim 7000, maar het schijnt dat er in wer­ke­lijk­heid veel meer zijn.

Terug