Arsacal
button
button
button


Omroepbestel stap terug?

Wat is ‘kwaliteit’?

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 7 december 2012
Omroepbestel stap terug?

De media hebben bericht over de nieuwe plannen die staats­secre­taris Sander Dekker (VVD) met het omroepbestel heeft. De eerste berichten klinken niet gunstig: niet de ledenaantallen van de omroepen bepalen de zendtijd, maar “het moet gaan draaien om kwaliteit en creativiteit” en een jury bestaande uit het bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep moet dat gaan beoordelen.

In zijn brief geeft de staats­secre­taris al een heel aantal criteria aan de hand waarvan dit oordeel geveld moet gaan worden. De kijkcijfers tellen ook niet perse, maar er moet aandacht zijn voor kwetsbare genres, diversiteit in interesses en kleinere doel­groepen...

Dit klinkt misschien wel mooi, maar in feite is het volgens mij allemaal erg paternalistisch, onder de vlag van 'bezuiniging': een jury en een overheid die weten wat goed voor ons is, beginnen een systeem - het huidig omroepbestel - te vervangen dat is gebouwd op het democratisch beginsel van subsidiariteit. Het ruikt allemaal nogal naar een negentiende eeuwse vorm van liberalisme....

In dat plaatje passen ook de plannen over de 2.42 omroepen, de kleine zendgemachtigden waarin de grote geestelijke stromingen van onze samenleving aan het woord en in beeld komen. Het hoort echter bij een waarachtig open en democratische samenleving dat daarin de mensen centraal staan, hún wensen en hún organisaties. Dat is de kern van het subsidiariteitsbeginsel en in feite de grondslag van een waarachtig democratische samenleving.

De plannen passen helaas in een groter plaatje dat godsdienst wil terugdringen uit de publieke ruimte. Op de eerste maandag van december hield kardinaal W. Eijk op De Tiltenberg de maandelijkse Wil­li­brordlezing over de godsdienstvrijheid, in deze dagen een zeer actueel thema, zoals ook de ‘minister van buitenlandse zaken’ van de Heilige Stoel, aarts­bis­schop D. Mamberti, gisteren beklemtoonde in een toespraak tot de raad van ministers van de Europese organisatie voor veiligheid en samen­wer­king, die in Dublin bijeen is. Christenen wereldwijd behoren tot de meest vervolgde groep gelovigen...

Zowel de kardinaal als Aarts­bis­schop Mamberti wezen erop dat ook in Europa de vrijheid voor christenen wordt ingeperkt en religieuze uitingen uit de openbare ruimte worden geweerd. Kardinaal Eijk gaf in zijn lezing daarvan verschillende voorbeelden. Ook in Nederland is die tendens helaas merkbaar.

Natuurlijk wil ik daarmee niet zeggen dat er in Nederland meteen sprake is van christenvervolging en ik wil dat ook niet concluderen uit de plannen van de staats­secre­taris. Maar de nieuwe plannen die staats­secre­taris Dekker heeft met het omroepbestel dragen helaas ook niet bij aan de godsdienstvrijheid evenmin als ze het democratisch gehalte van de samenleving bevorderen. En dat is meer dan jammer.

Terug