Arsacal
button
button
button
button


Gebed op Hemelvaartsdag

Overweging Bezinning - gepubliceerd: donderdag, 21 mei 2020 - 252 woorden

Dage­lijks bid­den we en bid ik voor de vele noden die met de Corona-crisis verbon­den zijn. Regel­ma­tig leggen we ook op deze web­si­te de intenties van deze tijd in een gebed aan God voor, met na­tuur­lijk de uit­no­di­ging om met ons mee te bid­den...

Gebed

Goede God, wij bid­den U voor paus Fran­cis­cus en de her­ders van de kerk, dat zij de opdracht van Jezus trouw vervullen, de blijde bood­schap brengen en goede her­ders zijn.

We bid­den U ook voor al degenen die lij­den onder het verlies van een dier­ba­re, speciaal in deze Corona-tijd met alle beper­kingen... Wij bid­den U voor hen om troost, uit­zicht en toe­komst.

Ook bid­den we U dat alles goed zal blijven gaan nu de samen­le­ving stapje voor stapje wat meer open gaat, dat het Corona virus steeds meer zal wor­den terug gedrongen.

We bid­den U, hemelse Vader, voor alle bedrijfs­tak­ken in de samen­le­ving waar nog niet voldoende uit­zicht op een goede toe­komst is. Voor de bedrijven die voor faillisse­ment staan of waar ont­slagen gaan vallen, waarbij we op bij­zon­dere wijze denken aan de werknemers van Tata Steel. We bid­den we voor de werknemers die in onzeker­heid verkeren, voor allen die moeten meemaken dat de toe­komst van hun bedrijf er niet goed uit ziet.

We leggen hierbij ook al onze per­soon­lijke intenties aan U voor en bid­den U om kracht, hoop, ver­trouwen, uit­zicht.

Dit vragen wij U, op de voor­spraak van Maria, vrouwe en moe­der van alle volkeren, Onze lieve vrouw ter Nood, door Christus onze Heer.

Amen

Terug