Arsacal
button
button
button
button


Bijzondere viering op tweede Pinksterdag

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 30 mei 2020 - 98 woorden
Bijzondere viering op tweede Pinksterdag
Bij paus Franciscus na de benoeming tot coadjutor
Bij paus Franciscus na de benoeming tot coadjutor

Aanstaande maan­dag, tweede Pinkster­dag, zal paus Fran­cis­cus ont­slag verlenen aan mgr. Jozef Punt en zal ik mijn dienst als dio­ce­saan bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam beginnen. De Eucha­ris­tie­vie­ring bij die gelegen­heid, die nu van­wege de pandemie maar door der­tig personen kan wor­den bijgewoond, begint om 12.00 uur in de ka­the­draal en is te volgen via Ka­the­draal TV (zie link naast dit bericht).

Later op de mid­dag kan op Ka­the­draal TV ook een pers-con­fe­ren­tie-via-live-stream wor­den gevolgd. Via de chat kunnen vragen wor­den gesteld.

In de ka­the­draal zal het beeld van Maria van Haar­lem aanwe­zig zijn, waar­van het feest op 2 juni wordt gevierd.

Terug