Arsacal
button
button
button
button


Jongerenblad ‘Omega’ op bezoek

Interview over jongeren, geloof, kerk en nog veel meer...

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 11 juni 2020 - 133 woorden

Woens­dag 10 juni was de redactie van jon­ge­ren­blad Omega op bezoek voor een inter­view, dat bin­nen­kort zal ver­schij­nen. We hebben over heel veel zaken gepraat, de redactie met Clemens van Lier, Daniël en hoofd­re­dac­teur Linda de Valk (links op de foto) had goede vragen, maar wat het artikel gewor­den is, dat zal in dit magazine voor katho­lie­ke jon­ge­ren te lezen zijn.

Omega is een ini­tia­tief van de Werk­groep Katho­lie­ke Jon­ge­ren (WKJ) en meer in­for­ma­tie over het blad dat vooral schrijft over jon­ge­ren en hun geloof in het dage­lijks leven, is te vin­den op:

Na afloop van het gesprek hebben we de ka­the­draal bezich­tigd en nog even een foto gemaakt voor de wand­schil­dering (van Han Bijvoet) van de bruiloft van Kana, het evan­ge­lie waar mijn wapen­spreuk aan is ontleend.

 

Terug