Arsacal
button
button
button
button


Bezoek aan dekenaat Zaanstreek-IJmond Noord

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 26 juni 2020 - 306 woorden

Vrij­dag­mid­dag 26 juni was ik in Heems­kerk voor een bezoek aan de pries­ters, diakens en pas­to­raal werker van het dekenaat Zaanstreek-IJmond-Noord. Zij kwamen voor het eerst als dekenaat samen met deken Floris Bun­scho­ten, wat lang niet moge­lijk was geweest door de corona-crisis.

Erva­ringen in corona­tijd

Ieder ver­telde onder meer hoe hij de afgelopen corona-periode had ervaren en de impact die deze tijd heeft gehad op het pa­ro­chie-leven. De pa­ro­chies van de Zaanstreek hebben te maken gehad met een kerk­slui­ting (Wormerveer) en het was onge­luk­kig dat de mensen van die pa­ro­chie in het proces van in­te­gra­tie in een nieuwe ge­meen­schap (wat goed verliep) door corona nergens meer terecht kon­den. Een andere paro­chie­kerk is even­eens op weg naar slui­ting en dat proces is nu erg vertraagd. Ook dat is las­tig voor de pa­ro­chi­anen. Elders is men blij weer naar de kerk te kunnen.

Over­lij­den pastoor-deken Ton Cassee

In de regio van Beverwijk, Velsen Noord, Wijk aan zee, Castricum, Uitgeest en Heems­kerk waren er veel verna­deringen. Aller­eerst is de pastoor, oud-deken Ton Cassee in corona-tijd overle­den en hij wordt nog steeds erg gemist. Na­tuur­lijk werd hij in deze bij­een­komst met liefde her­dacht. In diens pastorie gaan nu twee andere pries­ters van de regio wonen en ook de pastorie van Uitgeest krijgt een nieuwe pries­ter-bewoner. In deze regio zijn er digitale kanalen ont­wik­keld om contact te hou­den met de mensen, niet alleen voor de vie­rin­gen, ook voor catechese en jon­ge­ren­werk.

Andere de­ke­na­ten

Het was mijn eerste dekenaats­be­zoek. Met de andere de­ke­na­ten zijn even­eens afspraken gemaakt voor een bezoek, al zal dat in een heel aantal gevallen pas na de zomer­pe­rio­de plaats kunnen vin­den.

Op de foto hiernaast de aanwe­zigen bij de bij­een­komst, behalve past. werker Matthé Bruijns die in Krommenie werk­zaam is. Hij was ook bij de bij­een­komst maar moest naar een erns­tig zieke ver­trek­ken voordat de foto was gemaakt.

Terug