Arsacal
button
button
button
button


In gesprek...

Met 'Ludens quaerens' en Stijn Fens

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 1 juli 2020 - 272 woorden

Dins­dag­avond 30 juni was ik in Heiloo in gesprek met stu­den­ten en af­ge­stu­deer­den van Ludens Quaerens die deel­ne­men aan een summer­school over Thomas van Aquino. Woens­dag­och­tend was Stijn Fens van Trouw op bezoek.

Ludens quaerens

Ludens Quaerens betekent: spelend, zoekend en dat geeft goed aan wat dit ini­tia­tief beoogt: ont­moe­ting, sport, spel, studie gaan goed samen; er wordt ook inder­daad serieus werk gemaakt van het on­der­werp van de Summer school, kon ik con­sta­te­ren, maar later op de avond was er een wijnproeverij. Dat lijkt me echt katho­liek.

Met de stu­den­ten en af­ge­stu­deer­den heb ik na een ge­za­men­lijke avond­maal­tijd een geanimeerd gesprek gehad waarbij ik iets over mij­zelf heb ver­teld en zij allerlei vragen kon­den stellen. Behalve vragen die met kerk-zijn en bis­schop-zijn te maken hebben, stel­den zij ook vragen over mijn roe­ping en de plaats van studie in mijn eigen leven, over de wijze waarop ik een publi­ca­tie voor­be­reid en over mijn (beperkte) visie op Thomas van Aquino enzo­voorts. Ik heb het als een bij­zon­der pret­tige ont­moe­ting ervaren en wens hen allen veel zegen toe voor hun ver­dere levensweg.

Stijn Fens

Woensd­och­tend 1 juli was Stijn Fens in Haar­lem om een inter­view-gesprek voor dag­blad Trouw te doen. Stijn Fens komt uit de regio: hij is opgegroeid in Zand­voort en zat in Haar­lem op de middel­ba­re school. Ik lees zijn columns altijd graag. Ik geloof dat alles wat je je kunt bedenken in het gepsrek wel langs is geweest en ik ben benieuwd naar het re­sul­taat. Na afloop van het gesprek kwam een foto­graaf langs om foto's te maken in de ka­the­draal. Een goede gelegen­heid om er ook eentje te maken samen met Stijn Fens.

Terug