Arsacal
button
button
button


Sint Nicolaaskerk is basiliek

Feestelijke Vesperviering met capella Nicolai

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 8 december 2012
Tintinnabulum en Conopeum naast het nieuwe altaar
Tintinnabulum en Conopeum naast het nieuwe altaar (foto: Iwan Osseweijer)

Op zaterdag 8 december is in de Sint Nicolaas­kerk in Amsterdam de feestelijke vesper­viering gehouden waarbij door de Apos­to­lisch Nuntius mgr. dr. André Dupuy, het decreet van de Con­gre­ga­tie voor de Sacramenten en de Goddelijke Eredienst is voorgelezen met het besluit dat de Sint Nicolaas­kerk voortaan basiliek (basilica minor) zal zijn.

Aanwezig bij de plechtigheid waren veel mensen uit de parochie, burgerlijke overheden en mensen die een band met de nieuwe basiliek hebben. Onder hen waren de burge­mees­ter van Amsterdam, Eberhard van der Laan en de fractievoorzitter van het CDA, Sybrand van Haersma Buma de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. Jozef M. Punt en de kanunniken van het kathedraal kapittel. Ook ik was bij deze plechtigheid aanwezig.

Mgr. Jan van Burgsteden, die admini­strator van de kerk is en bovendien zijn verjaardag vierde, was de celebrant, geassis­teerd door de Nuntius, kapelaan Jim Schilder en diaken Eugene Brussee. Het was een bijzonder feestelijke viering met prachtige zang van de Capella Nicolai onder leiding van Michael Hedley, die werd gevolgd door een drukke en geanimeerde receptie.

Officieel wordt de titel 'basiliek' van kracht vanaf zondag 9 december. Dan zal om 10.00 uur de heilige Eucha­ris­tie worden gevierd door mgr. dr. J.M. Punt en wordt het nieuwe altaar geconsacreerd. Deze plechtigheid wordt uitgezonden op de TV.

Terug