Arsacal
button
button
button
button


Schoonhoven in het teken van het Jaar van het Geloof

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 8 december 2012 - 88 woorden
acolieten in actie in Schoonhoven
acolieten in actie in Schoonhoven

Zoals ik eerder berichtte: in Schoon­hoven was ik deze week voor een avond over de gods­dienst­vrij­heid. In Schoon­hoven en Haast­recht wordt een heel aantal avon­den gehoduen rond het tweede Vati­caans concilie in het teken van het jaar van het geloof.

Voor meer in­for­ma­tie ver­wijs ik graag naar de web­si­tes van de de St. Bar­tho­lo­meus­paro­chie in Schoon­hoven en de St. Barnabas­paro­chie in Haast­recht. Op­val­lend was dat ook jon­ge­ren deelnamen aan de avond en dat er op een door­de­weekse avond een aantal bekwame jonge acolieten aanwe­zig was om te assis­te­ren.

Poster - Jaar van het Geloof

Terug