Arsacal
button
button
button
button


Bezoek aan de Familie van Maria

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 2 september 2020 - 96 woorden

Woens­dag 2 sep­tem­ber heb ik in het kader van de hernieuwde) kennis­ma­king met het bisdom een bezoek gebracht aan de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren, pater Gabriel en de zusters van de Familie van Maria.

De zusters dragen zorg voor deze kapel waar vele mensen komen om Maria als moe­der en vrouwe van alle volkeren te eren. De devotie is in vele lan­den verspreid, zodat zij ook vele inter­na­tio­nale contacten onder­hou­den.

Ik werd harte­lijk ont­van­gen en de ont­moe­ting is af­ge­slo­ten met het bid­den van een tientje van de rozen­krans en de zegen in de kapel.

Terug